donderdag 18 mei 2017

Leren voor de toekomst : uitdagingen voor het onderwijs

Anje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017 . - 240 p.
ISBN 9789492525086
Bespreking van onderwijstrends en de consequenties die ze kunnen hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de inrichting van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Prijs € 39,95

woensdag 17 mei 2017

Een KINDcentrum : waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?

Yvette Vervoort en Job van Velsen  
Schiedam : Buro 8020,
Uiteenzetting ter inspiratie bij het proces om een integraal en samenhangend aanbod te realiseren voor kinderen van nul tot dertien jaar in de vorm van een kindcentrum.        
Prijs € 15,--                       

maandag 15 mei 2017

8 heipalen onder de nieuwe school

Steeds meer scholen ontworstelen zich aan de 19e eeuwse werkverdeling in de school. Luc Greven zet de nieuwe schoolarchitectuur uiteen in 8 schragende heipalen: 4 met betrekking tot de onderwijskundige inrichting en 4 op het vlak van de organisatorische architectuur van de school. Lees meer

donderdag 11 mei 2017

Beter onderwijs? Zoek het uit! : 8 aanraders

Linda van den Bergh en Anje Ros
Dordrecht : Instondo, 2017. – 96 p.. – (TIBtools ; 19)
Met lit.opg.
ISBN 9789463170505
Bespreking van hoe de intern begeleider leerkrachten kan ondersteunen bij de ontwikkeling en versterking van een onderzoekende houding. Het boek gaat in op vragen als: Hoe kan deze onderzoekende houding gestimuleerd worden bij teamleden? Hoe kunnen ze begeleid worden om elkaar feedback te geven? Hoe kan gezorgd worden voor gesprekken met diepgang, waarin leerkrachten ook literatuur en (eigen) onderzoeksresultaten met elkaar bespreken? En hoe kan dit toegepast worden in de dingen die al gedaan worden, in plaats van iets nieuws op te starten? In steeds meer scholen nemen leerkrachten zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs. In de praktijk blijkt echter dat ze het moeilijk vinden om een goede focus te behouden en planmatig te werken. Een onderzoekende houding is noodzakelijk. Een onderzoekende houding betekent het planmatig en systematisch werken en het gebruik maken van allerlei gegevens en van literatuur en leren van en met collega’s.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 20310-BERG

Een ster in Talent : resultaat van tien jaar krachtenbundeling

Elise Schouten ; red. Diana Aarnzen, Carla van den Bosch
Lent : Basisschool Het Talent, [2011]. – 132 p.
Jubileumuitgave 10-jarig bestaan van basisschool Het Talent
ISBN 97890817709
Beschrijving van de uitgangspunten en de praktijk van basisschool Het Talent in Lent. Tien jaar geleden startte deze school met de ambitie recht te doen aan ieder kind in zijn eigen sociale context en kinderen toe te rusten voor de samenleving van de 21e eeuw. De school ontwikkelde in de afgelopen jaren een onderwijsconcept dat het kind centraal stelt en uitgaat van erkende ongelijkheid.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsconcept 17630-SCHO

dinsdag 9 mei 2017

Leren op de werkplek van leraren: hoe breng je dat in kaart?

Afbeeldingsresultaat voor de nieuwe mesoArnoud Evers
OU-medewerker Arnoud Evers ontwikkelde samen Karel Kreijns en Beatrice van der Heijden een instrument waarmee je de deelname van leraren aan professionele ontwikkelingsactiviteiten op het werk, zichtbaar kunt maken. Lees meer

Gedroomd onderwijs : een werkwijze voor onderwijsinnovatie

Afbeeldingsresultaat voor Gedroomd onderwijs wim KaizerWim Kaizer en Max Hoefeijzers
[s.l.] : MBO15, 2017. - 32 p.
Bespreking van een methode waarmee scholen - en in het bijzonder leraren - in staat zijn het onderwijs voortdurend een stapje verder te brengen. De methode helpt leraren, door essentiële én praktische vragen, zélf over de dagelijkse onderwijspraktijk na te denken en praktisch te veranderen. In dialoog met voor wie zij het doen. Ze leren zelf de lead te nemen, maar ook op effectieve manier hun omgeving te raadplegen en betrekken. Dus leerlingen en collega's, andere scholen, ouders en het bedrijfsleven.
  • Welke vernieuwingen waren de afgelopen jaren voor jou persoonlijk succesvol?
  • Wat is de essentie van die verandering?
  • Wat vinden jouw leerlingen en collega’s daarvan?
  • Hoe zet je dat in jouw onderwijspraktijk?
 Open de brochure