maandag 21 september 2015

Haal meer uit je toetsgegevens : van resultaten naar groepsplan

Willem de Vos, Denise Schelven, Bas Oprins, Liesbeth van Beijsterveldt
Amsterdam : Boom, 2015. – 320 p.
ISBN 9789089536457
Datagestuurd werken: hoe doe je dat? Optimaal gebruikmaken van alle beschikbare informatie helpt je in kaart te brengen wat iedere leerling aan onderwijs en begeleiding nodig heeft. In drie delen zetten de auteurs stapsgewijs uiteen hoe je kunt beginnen met ‘datagestuurd’ werken. Deel A begeleidt de leerkracht aan de hand van vragen, situatiebeschrijvingen en voorbeelden bij het vertalen van data naar een groepsplan. Deel B biedt intern begeleiders en schoolleiders praktische trainingen om hun team te ondersteunen bij dit proces. Wie verder wil lezen vindt in deel C uitgebreide toelichtingen op de diverse thema’s die in het boek aan de orde komen.
Plek in kenniscentrum: Passend onderwijs 23110-HAAL

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen