maandag 21 september 2015

Handboek school in de samenleving : de samenlevingsgerichte school in de 21e eeuw

Peter de Vries ; met medew. van Anne Arink, Metin Celik
Amersfoort : CPS, 2015. - 160 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789065086624
Handboek over de plaats van de school in de huidige, snel veranderende samenleving. In het boek wordt een nieuwe term geïntroduceerd: de Samenlevingsgerichte School. Dit staat voor een school die, door nauw samen te werken met haar omgeving, in staat is succesvol in te spelen op relevante, actuele ontwikkelingen. De Samenlevingsgerichte School haalt én brengt nieuwe kennis en vaardigheden, zodat ze leerlingen optimaal voorbereidt op de samenleving van nu en de toekomst. Dit wordt als noodzakelijk gezien om kinderen en jongeren te kunnen bieden wat ze nodig hebben in de 21ste eeuw. Het handboek geeft hierover voorbeelden uit de praktijk, theoretische achtergronden, handvatten, een concreet stappenplan en 13 praktijkgerichte bijlagen. Het handboek is bestemd voor schoolleiders, leraren en organisaties en instanties die in verbinding staan met scholen.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsvernieuwing 25231-VRIE

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen