maandag 21 september 2015

Het prachtige risico van onderwijs

Gert Biesta
Culemborg : Phronese, 2015. – 243 p.
ISBN 9789490120108
Biesta betoogt dat onderwijs nooit een transparant, meet- en planbaar proces met gewilde of gewenste uitkomsten zal zijn. Hij wil dat het onderwijs voorbij het opbrengstgerichte en efficiencydenken gaat. Om zijn betoog te onderbouwen gaat Biesta in gesprek met filosofen als Aristotels, Jacques Derrida en Hannah Arendt. Evidence-based onderwijs bestaat niet. Bewijs uit interventies in het verleden kan hoogstens tot een meer geinformeerd oordeel leiden, maar biedt geen garanties voor toekomstige interventies. Biesta houdt een pleidooi voor wat hij het 'prachtige risico van onderwijs noemt'. Via de zeven thema's van scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit werkt Biesta zijn boodschap uitvoerig uit: we kunnen onderwijs niet begrijpen als een krachtig, productieachtig proces, maar enkel als een zwak, existentieel proces. Veel aspecten van het onderwijs zijn niet maakbaar of planbaar. Hij laat zien dat doelen in het onderwijs breder gesteld moeten worden dan alleen meetbare opbrengsten en resultaten. Als onderwijs wil slagen kan dat door niemand worden afgedwongen. De leraar moet het verschil maken, hij moet iets toevoegen, verantwoordelijk en onvervangbaar zijn. Biesta's leraar vult geen emmers met kennis. Onderwijs doe je samen: leerlingen die zich openstellen en een leraar die iets te melden heeft.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 26110-BIES

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen