maandag 21 september 2015

Leren met toekomst

Froukje Joosten, Lisette Ligtendag
Rotterdam, CED-Groep, 2015. – 36 p.
ISBN 9789058193247
Bespreking van complexe cognitieve en sociale vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de 21ste eeuw die hier zijn samengevoegd tot vier kernvaardigheden: • Zelfregulering; de leerling bedenkt wat hij wil leren en weet hoe hij moet zorgen dat dit gebeurt. • Perspectief nemen; de leerling verplaatst zich in de wensen, gedachten en gevoelens van anderen. • Denkkracht; leerlingen stellen vragen en gaan op onderzoek uit om antwoorden te vinden. • Samenwerken; een leerling draagt als deel van een geheel bij aan een gemeenschappelijk doel. De kernvaardigheden zijn uitgewerkt in concrete didactische vaardigheden voor leraren, zodat zij hieraan in hun lessen gericht aandacht kunnen besteden. Er is bovendien een koppeling gemaakt tussen de kernvaardigheden en vakinhouden, zodat er transfer van kennis plaatsvindt.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-DONK

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen