vrijdag 2 oktober 2015

O21 spel : hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?

Geheel herz. uitg. - Helmond : Onderwijs maak je samen, 2015
In 2012 werd het O21-spel uitgebracht rondom 21e eeuwse vaardigheden, waarin men middels stelling- en definitiekaarten en de inzet van diverse werkvormen met elkaar in gesprek kon gaan over hoe het onderwijs in de 21e eeuw eruit zou kunnen zien. Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens is het spel vernieuwd en aangevuld. Het spel heeft ruim 40 stellingen die een leidraad willen bieden in de discussie rondom de visie op onderwijs in de 21ste eeuw. De volgende zeven vaardigheden staan centraal: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Nieuw in het spel is de vaardigheid 'zelfregulering'. Deze term benadrukt de belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om te ontwikkelen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.
Plek in kenniscentrum: Professioneel archief

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen