vrijdag 2 oktober 2015

Onderzoeksmatig leiderschap

José van Loo, Esther van de Ven
Huizen: Pica, 2015. - 112 p. ; 21 cm. – (Pica Onderwijsmanagement)
ISBN 9789491806407
Hoe geef je als schoolleiding vorm aan een onderzoekende schoolcultuur? Steeds vaker helpen data inzicht verkrijgen in de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van toetsen, leerlingvolgsystemen, tevredenheidsonderzoeken, ouderenenquêtes en inspectierapporten die informatie bevatten over de schoolontwikkeling. Wat wil je als school graag weten, aan welke gegevens heeft de school behoefte en welke interventies dragen in onze specifieke schoolsituatie bij aan gewenste veranderingen? Het is aan schoolleiders en bestuurders om het schoolteam te inspireren en te helpen de goede richting te bepalen en praktijkgericht onderzoek in de school te bevorderen. Onderzoeksmatig leiderschap biedt een breed perspectief op onderzoekend veranderen in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 17690-LOO

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen