zondag 4 oktober 2015

Platform 2032 hoofdlijn advies : een voorstel

Platform Onderwijs2032, 2015
11 p. : ill. ; 31 cm
De afgelopen maanden spraken de leden van het Platform Onderwijs2032 met een groot aantal leerlingen, ouders, leraren en maatschappelijke organisaties over de vraag wat kinderen zouden moeten leren op school om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst. Hierbij is vooral gekeken naar een nieuwe balans tussen de drie hoofddoelen van onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Op 1 oktober 2015 presenteerde de voorzitter van het Platform, Paul Schnabel, zijn voorlopig advies op hoofdlijnen. Rond de jaarwisseling levert het platform het eindadvies op. Staatssecretaris van Onderwijs Dekker zal hier vervolgens op reageren en schetsen op welke wijze het curriculum – samen met leraren, schoolleiders en maatschappelijk organisaties – verder wordt vormgegeven. De hoofdlijnen van het advies: het onderwijs van de toekomst prikkelt nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerlingen leren zich te blijven ontwikkelen. Ook leren ze omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en over de grenzen heen kijken. Ze leren de kansen van de digitale wereld te benutten. Het onderwijs van de toekomst biedt ook maatwerk en is relevant. De persoonlijke ontwikkeling zal als centraal uitgangspunt van het onderwijs gezien worden. Iedere leerling heeft een vaste kern nodig van bepaalde kennis en vaardigheden. Die basis verschaft hem of haar de benodigde kennis van de wereld. In het onderwijs van de toekomst blijven taal, rekenen en wiskunde van groot belang, maar ook Engels en digitale vaardigheden moeten een plek in de basis krijgen. Daarnaast krijgt burgerschap een prominentere rol. Niet vakken, maar domeinen en thema’s vormen de kern van het toekomstige onderwijs.
Open de brochure

Reactie Kees Vernooy: "Dit advies kreeg veel, soms sterk uiteenlopende aandacht, o.a. vanwege:
  • Veel aandacht voor de digitale wereld, terwijl een recent PISA onderzoek liet zien, dat dit negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs kan hebben;
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, met als traditionele valkuil streven naar sterk ge├»ndividualiseerd onderwijs;
  • Een advies waarin de kennis die de onderwijswetenschappen maar ook de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Dijsselbloem geen rol spelen, waardoor terecht de vraag ‘hoe evidence based is het advies’ gesteld kan worden. Men heeft zeker geen kennis genomen van een recente publicatie als The politics of distraction van John Hattie. Zie hierover een recent YouTube filmpje met John Hattie. Bekijk het filmpje
  • Nergens wordt stil gestaan bij de kinderen die momenteel grote problemen in het onderwijs hebben. Zullen ze in het ‘nieuwe onderwijs beter’ aan hun trekken komen? Zullen ze allemaal leren, zodat ze later in de samenleving kunnen functioneren en niet aan de zijkant komen te staan? (zie in dat verband ook de kennismail over een OECD-onderzoek). We moeten niet vergeten, dat het daarbij om ongeveer een kwart van de leerlingen gaat. In dat verband is het ook interessant wat de komende peilingsonderzoeken in groep 8 ons straks laten zien (zie kennismail).
Kortom: ik vind het meer een romantisch advies dan een advies waar de leerlingen en de samenleving concreet mee opschieten.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen