vrijdag 2 oktober 2015

Quickscan 21e eeuwse vaardigheden van SLO

Hoe staat het met de 21e eeuwse vaardigheden? Sterke en zwakke punten in je curriculum. Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school? Of weet u als leraar welke 21e eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen? SLO heeft twee instrumenten ontwikkeld om schoolleiders en leraren te helpen deze twee vragen te beantwoorden. De quickscans zijn niet bedoeld als 'to-do-lijst' maar als reflectie-instrument waarmee u een beeld krijgt van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten in uw curriculum. Kies één van de instrumenten, beantwoord de vragen en download het rapport.
Open de quickscan voor schoolleiders
Open de quickscan voor leraren

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen