dinsdag 17 november 2015

Doelgericht vertrouwen : strategisch hrm voor schoolleiders

Utrecht : VO-raad, 2015. - 72 p.
Met lit.opg.
In het nieuwe sectorakkoord VO wordt versterking van strategisch HRM-beleid van scholen als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs. Scholen hebben echter soms nog weinig ervaring op het gebied van strategisch HRM. Dit katern van de VO-academie bouwt voort op de verworvenheden van het integraal personeelsbeleid en maakt een koppeling tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat schoolleiders een cruciale rol spelen. Open het katern

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen