dinsdag 17 november 2015

Kindcentra 2020 - de uitwerking : een realistisch perspectief

Gijs van Rozendaal, Maaike Vaes
[S.l.] : Kindcentra 2020, 2015. - 207 p.
Kindcentra 2020, een initiatief van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en gemeenten, geeft in Kindcentra 2020 een perspectief van hun visie op de toekomst van voorzieningen voor jonge kinderen. Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen, streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In het kindcentrum wordt vanuit één pedagogisch educatieve visie gewerkt: kinderen worden in staat gesteld hun talenten optimaal te ontwikkelen door doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van zorg en welzijn. Het boek biedt de contouren voor een Wet kindercentra, beschrijft de pedagogische uitgangspunten, biedt oplossingen voor belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociale domein en berekent hoeveel deze plannen kosten. Open het document

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen