dinsdag 17 november 2015

Kindcentra 2020 - ontwikkel de toekomst

[S.l.] : Kindcentra 2020, 2014 . - 20 p.
Bestuurders uit kinderopvang, onderwijs en gemeenten hebben zich in het initiatief Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst verenigd. Samen houden zij een pleidooi voor een nieuw stelsel van kinderopvang en onderwijs waarin kinderopvang, peuterspeelzalen en primair onderwijs zijn geïntegreerd. In deze brochure wordt hun visie gepresenteerd. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie vormen. Het huidige stelsel van voorzieningen voor kinderen wordt vanuit diverse perspectieven als suboptimaal beschouwd. Het realiseren van een voorziening die de ontwikkeling van kinderen centraal stelt - Kindcentra 2020 - vraagt om een andere grondslag dan de huidige wetgeving. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waarin intensief wordt samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines. Open het visiedocument

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen