dinsdag 17 november 2015

Met andere ogen kijken... en dan nieuwe dingen doen? : over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Harm Klifman, Gerben Zonneveld
Utrecht: VO-raad, 2014. - 17 p.
Verslag van een onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context. De VO-academie van de VO-raad heeft samen met het Europees Platform een handreiking samengesteld over professionalisering van schoolleiders vanuit een internationaal perspectief. Deze handreiking wil schoolleiders ondersteunen bij het versterken van de eigen competenties en vaardigheden via internationale contacten en kennis. De opdracht van de VO-academie is gesitueerd in de doelstelling van de academie: het leveren van een substantiƫle bijdrage aan professionalisering van schoolleiders. Het onderzoek gaat in op de vraag: op welke manier draagt internationale uitwisseling van kennis tussen schoolleiders in peer-to-peer contacten bij aan de professionalisering van schoolleiders en de onderwijskwaliteit in Nederland? Open de handreiking

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen