dinsdag 17 november 2015

Praktijken en praktijkwijsheden van onderwijsleiders Femke Geijsel

Vrijdag 4 september 2015 heeft Femke Geijsel, hoogleraar-directeur van NSO, haar inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA uitgesproken: ‘Praktijken en praktijkwijsheden van onderwijsleiders’. Bekend is dat leidinggevenden die het leren in de hele schoolorganisatie centraal weten te stellen, het meest succesvol zijn. Femke roept daarbij de vraag op welke criteria voor succes we wensen te hanteren. Het leren centraal stellen, betekent ook investeren in het eigen leren. Vanuit het gegeven dat na leraarschap, leiderschap de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs, stelt zij de vragen: wat kunnen onderwijsleiders doen om leiderschaps- en onderwijspraktijken te ontwikkelen en verbeteren? En, hoe kunnen zij daarin ondersteund worden? Femke verkent een aantal dilemma’s die zij vindt spelen bij het beantwoorden van die vragen, waaronder het belang van visie, de kracht van macht en de waarde van praktijkwijsheid. Zij presenteerde vrijdag een model voor het bestuderen van de functie van professionele leeractiviteiten voor het leren van zowel schoolleiders zelf als hun organisaties, waarin betekenisgeving aan ontwikkelingen in de praktijk de basis vormt. Open de rede van Femke Geijsel

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen