vrijdag 4 december 2015

VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen)

De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt 480 Raden van Toezicht met in totaal ruim 2.500 leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO, HBO en WO. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de verdere professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn. Ga naar de website van VTOI
In bestelling:
  • Functioneren in de raad van toezicht van een onderwijsinstelling
  • Referentiekader voor de Toezichthouder in het onderwijs 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen