dinsdag 1 december 2015

Werken met een toezichtskader vanuit een Rijnlands perspectief

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenHerman Kolthof, Onderwijs- en organisatieadviseur bij De Rijnlandse school, op wij leren.nl
Betoog over hoe een Raad van Toezicht en een College van Bestuur elkaar kunnen versterken in de rol die zij hebben. Hoe kunnen de operationele werkelijkheid en het toezicht elkaar aanvullen en versterken? Een vooraf opgesteld toezichtskader kan hier bij helpen. Als Rijnlander kiest Kolthof voor een Rijnlandse invulling van dat kader. Dat neemt niet weg dat dit artikel evengoed interessant zou kunnen zijn voor besturen met een andere besturingsfilosofie. Kolthof sluit het artikel af met het concretiseren van het toezicht. Open het artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen