donderdag 27 augustus 2015

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over zien en kijken : inventarisatie observatie instrumenten in het PO
PO-Raad Ike Overdiep
geactualiseerde versie. - 's-Gravenhage : PO Raad, 2015. - 71 p.
De PO-Raad heeft de inventarisatie van observatie-instrumenten in het primair onderwijs uitgebreid met zeven instrumenten. Het geactualiseerde overzicht biedt nieuwe keuzemogelijkheden voor beproefde observatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren.
Goede, objectieve lesobservaties vormen de basis voor een gesprek over groei en ontwikkeling en maken voortgang in het didactisch handelen van de leraar zichtbaar. Collega’s kunnen elkaar observeren in het kader van peerreview, de IB-er of schoolleider kan de lesobservatie uitvoeren in het kader van de gesprekkencyclus en lesobservaties zijn een onderdeel van de begeleiding van de startende leraar. Op deze manier vormt het lesobservatie-instrument een stevige bouwsteen in het professionaliseringsbeleid.
Open de brochure