woensdag 14 december 2016

Lesson study in het basisonderwijs

Afbeeldingsresultaat voor expertis onderwijsadviseursInformatie van Expertis Onderwijsadviseurs over lesson study met o.a. downloads als:

•flyer ‘Lesson Study, goed doordachte lessen met focus op leren’
•‘Gedifferentieerde instructie’
•‘Lesson Study evaluatievragen’
•‘Checklist onderzoekende houding leerkrachten’
•Klik hier voor meer informatie over het boek ‘Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs’.
Open de pagina over Lesson study van Expertis Onderwijsadviseurs

maandag 5 december 2016

De geliefde leraar [2016]

Veronica Weusten
gew. dr. - Nijmegen : Weusten en Hoornstra, 2016. - 46 : ill. ; 21 cm
1e dr. 2000
ISBN 9789080825635
In tien korte hoofdstukken vertelt de auteur welke vaardigheden een docent moet bezitten om een 'geliefde leraar' te worden. Een geliefde leraar heeft ontspannen orde in zijn klas, laat zien wie hij is, werkt permanent aan een goed contact met zijn leerlingen, is vriendelijk en beslist, lost conflicten niet op met machtsmiddelen, is boeiend omdat zijn leerstof op de ervaringen van zijn publiek is afgestemd, weet dat zijn persoonlijkheid het beste gereedschap is waarover hij beschikt, hanteert slechts één gedragsregel: wij gedragen ons fatsoenlijk, en is wel eens inconsequent, maar nooit onrechtvaardig. Die eigenschappen zijn te leren door allereerst te kijken naar de vaardigheden die al aanwezig zijn. Hiervoor zijn o.a. observatieschema's opgenomen. Daarnaast worden adviezen gegeven ten aanzien van deze persoonlijke eigenschappen, pedagogische en didactische houding en relatievorming tussen leerkracht en leerlingen, waarbij zaken als authenticiteit, openheid, veiligheid en empathie vooral de aandacht krijgen.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsgevende 16110-WEUS

Piek : hoe gewone mensen buitengewoon kunnen presteren

Anders K. Ericsson en Robert Pool
Houten ; Antwerpen : Unieboek ; Het Spectrum, 2016. – 335 p.
Vert. van: Peak. - [s.l.] : Houghton Mifflin Harcourt, 2016
Met noten
Met reg.
ISBN 9789000340644
Bewijsvoering, met behulp van enkele belangrijke onderzoeken, voor de rekbaarheid van ons lichaam en onze hersenen als ze op specifieke manieren worden getraind waardoor we buitengewone prestaties kunnen leveren. Bepalend is hoe je uren oefening besteedt. De auteur beschrijft hoe dit proces werkt en hoe je prestaties duurzaam kunt verbeteren. Hij neemt stelling tegen het idee van aangeboren talent.
Plek in kenniscentrum: Management 17630-ERIC

Move before you're ready : hoe je snel en continu verbetert

Simon van der Veer, Linde Peters
[s.l.] : Van Duuren Management, 2016. – 142 p.
ISBN 9789089653246
Beschrijving van een aanpak (met werkvormen en praktijkvoorbeelden) van hoe je de effectiviteit van veranderingen binnen organisaties aanzienlijk vergroot, door continu te verbeteren. Met een pleidooi om snel aan de slag gaan, in plaats van eerst een gedetailleerd plan uitstippelen. Uitproberen, testen, leren en weer verder beteren, met maximaal eigenaarschap bij de medewerkers en actieve betrokkenheid van de klant. Zo verklein je de faalkosten en weet je sneller wat wel en niet werkt.
Plek in kenniscentrum: Management 13130-VEER

Oplossingsgericht coachen

Afbeeldingsresultaat voor oplossingsgericht coachenInsoo Kim Berg en Peter Szabó
Zaltbommel : Thema, 2010. – 152 p.
Met lit. opg.
Oorspr. titel: Brief coaching for lasting solutions. - New York : Norton & Company, 2005
ISBN 9789058718174
Introductie van de oplossingsgerichte benadering van coaching. Centraal staat het coachingsgesprek: hoe kun je een gesprek zo voeren dat het de cliënt in een korte tijd het meeste oplevert. Eerst wordt het concept 'oplossingsgericht coachen' beschreven. Vervolgens worden taalstrategieën en nuttige gereedschappen gepresenteerd die bij een eerste sessie ingezet kunnen worden. Dan volgt informatie over de tweede helft van de eerste bijeenkomst (afronding sessie en samenvatting). Er worden suggesties gegeven voor creatieve experimenten die kunnen helpen bij het verwezenlijken van de doelen van de cliënt en komt aan de orde wat er tijdens de volgende sessies gebeurt. Ook worden oplossingen aangedragen voor het geval er geen vooruitgang wordt geboekt. Vervolgens staan de moeilijke situaties waar een coach mee te maken kan krijgen centraal. En als laatste worden onderwerpen en kwesties behandeld die in een coachingstraject minder vaak voorkomen, maar die net zo belangrijk zijn, zoals crises, noodgevallen en tegenslagen.
Plek in kenniscentrum: Coaching 13430-BERG

Lesson study : een praktische gids voor het onderwijs

Siebrich de Vries, Nellie Verhoef, Sui Lin Goei
Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2016. – 140 p.
ISBN 9789044134049
Lesson Study is een werkwijze waarbij docenten in teamverband een cyclus doorlopen om het leren van leerlingen te verbeteren. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: -Oriënteren en doelen stellen. -Ontwerpen van de onderzoeksles met een didactiek om alle leerlingen te bereiken. -Geven van de eerste onderzoeksles. -Nabespreken van de eerste onderzoeksles. -Herzien en nogmaals geven van de onderzoeksles. -Reflecteren en delen van resultaten. De kern van het boek is een draaiboek met ondersteunend materiaal om Lesson Study uit te voeren. Daarnaast bevat het een inleiding met achtergronden over Lesson Study, en aparte hoofdstukken over het leiden en begeleiden van Lesson Study, de onderwijscontexten met praktijkvoorbeelden waarin Lesson Study toegepast kan worden en hoe Lesson Study verduurzaamd kan worden. Het boek wordt ondersteund door een website.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 16220-VRIE

Professionalisering – collegiaal leren

Afbeeldingsresultaat voor omjsHet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht onlangs twee filmpjes uit die het nut en de noodzaak van collegiaal leren laten zien. Deze filmpjes bieden handvatten om hierover de dialoog te voeren bij jou op school. In onderstaand artikel van Martine Creemers vind je informatie over het praktijkmodel collegiaal leren, uit Van eiland naar wijland (Heijmans en Creemers, 2013) en worden enkel vragen voorgesteld die je met collega’s kunt uitwerken en bespreken. Op zoek naar meer reflectieopdrachten en werkvormen voor teammomenten bekijk dan eens 5 minuten Leidinggeven.
Open het artikel 'Professionalisering - collegiaal leren' 

donderdag 1 december 2016

Sociologen over onderwijs : inzichten, praktijken en kritieken

Bram Eidhof, Mieke van Houtte en Marc Vermeulen
Apeldoorn : Garant, 2016. - 391 p.
ISBN 9789044134490
Sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven. De inzichten zijn goed bruikbaar in de analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor gesteld ziet.
Prijs: € 36,90

woensdag 16 november 2016

Geef ict-bekwaamheid een belangrijkere plek in de gesprekkencyclus

Afbeeldingsresultaat voor kennisnetDigitalisering neemt óók in het onderwijs een hoge vlucht. Om de ict-bekwaamheid van leraren te vergroten, zouden scholen meer gericht moeten inzetten op scholing die aansluit op de dagelijkse onderwijspraktijk. Daar ligt een rol voor schoolbesturen, vindt Tessa van Zadelhoff, projectleider onderwijsinnovatie bij Stichting PRODAS. "Ict-bekwaamheid zou een belangrijkere plek moeten krijgen in de gesprekkencyclus". Lees het pleidooi van Tessa van Zadelhoff
Bron: Kennisnet, 14-11-2016

maandag 14 november 2016

Teach like a champion 2.0

Doug Lemov
Rotterdam : CED-Groep, 2016. - 368 p.; 24 cm
ISBN 9789058193384
Herziene en aangevulde uitgave van het boek van het boek Teach Like a Champion, met 49 didactische technieken. Deze versie is voorzien van nieuwe ideeën, inzichten en 62 technieken. De technieken zijn onderverdeeld in vier onderdelen: controleren van begrip, studiehouding, ratio en de vijf pijlers van de klascultuur. Antwoorden komen op vragen als: hoe leg je de lat hoog bij leerlingen?; hoe houd je de leerlingen bij de les? ; en hoe bouw je een goede klascultuur? Naast het boek zijn er bijbehorende videoclips die de technieken illustreren.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 26110-LEMO

vrijdag 11 november 2016

Quickscan leerlingendaling PO en VO - Schoolbesturen, gemeenten, provincies (Oberon)

Onderzoeksbureau Oberon heeft metingen gedaan bij schoolbesturen in het PO en VO, bij gemeentes en provincies. De metingen zijn uitgevoerd om te bepalen of een regio zich bewust is van de leerlingendaling en/of zich voorbereidt op de leerlingendaling en met welke partijen de regio eventueel overlegt en/of samenwerkt. Quickscan, Tabellenrapportage VO en Tabellenrapportage PO

vrijdag 4 november 2016

Toetsingskader voor ‘beproefde’ lesobservatie-instrumenten

Afbeeldingsresultaat voor Po raadDe PO-Raad heeft met de vakbonden in de CAO-PO 2014-2015 afgesproken om in te zetten op de professionalisering van leraren middels een beproefd lesobservatie-instrument. Om te controleren welke ontwikkelaars daadwerkelijk een gevalideerd instrument aanbieden, is er een nu een toetsingskader ontwikkeld.
Het helpt schoolbesturen en scholen bij het kiezen van een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in de organisatie.

Onderzoek hoe schoolleiders en leraren kunnen samenwerken aan vernieuwing

Afbeeldingsresultaat voor Combining forces WelteninstituutHet Welten-instituut heeft in samenwerking met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) een onderzocht hoe schoolleiders en leraren samenwerken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Hiervoor hebben de onderzoekers twee good practice scholen - waar in hoge mate sprake is van gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap - uitvoerig bestudeerd. Petra van Haren, voorzitter van de AVS heeft het onderzoeksrapport, getiteld 'Combining forces' aan staatssecretaris Dekker overhandigd. Dat meldt de Open Universiteit. Lees meer
Het rapport (40 p.) staat op SharePoint > Ontwikkelgroepen > Leidinggeven aan leren

vrijdag 21 oktober 2016

De verbindende schoolleider : factoren voor samenhang in aanpak

Michael Fullan, Joanne Quinn
Helmond : Onderwijs Maak Je Samen, 2016. – 167 p.. – (Leiderschapsreeks ; 11)
Met lit.opg. V
ert. van: Coherence, the right driver in action for schools, districts and systems. – [s.l.] : Corwin, 2016 ISBN 9789079336197
Uitleg van het coherentie-raamwerk, een routekaart om duurzame verandering succesvol tot stand te brengen, en korte beschrijving van de door Fullan en Quinn aangereikte theorie binnen de context van het Nederlandse onderwijs. Coherentie gaat over betekenisgeving, logische samenhang, bij elkaar blijven en verbondenheid: de kracht, het potentieel en belofte van mensen die samenwerken. Het coherentie-raamwerk bestaat uit vier essentiële onderdelen:
- focussen in de goede richting om een collectief doel te bereiken
- samenwerkingsculturen creëren en individuele rollen en teamrollen verduidelijken
- verdiepend leren om verbetering te versnellen en innovatie te cultiveren
- verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 13130-FULL

Leren in tijden van tweets, apps en likes : de invloed van sociale technologie

Joitske Hulsebosch, Sibrenne Wagenaar
Utrecht : Kessels & Smit, 2016. – 256 p.
Met noten
ISBN 978908236147
Beschrijving van de invloed van sociale technologie op de manier van leren en werken door professionals in organisaties. De auteurs laten zien hoe onze kijk op leren zich ontwikkelt en welke nieuwe leervormen daardoor ontstaan. Ze schetsen vier stadia waarin een organisatie zich kan bevinden in gebruik van sociale technologie. Hoe kun je hier als organisatie stappen in zetten? Het boek is bestemd voor HRD'ers, professionals, managers en adviseurs die een affiniteit hebben voor leren en lerend werken.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 14510-HULS

Placemat 'In 5 stappen van data naar plan'

Placemat Ruim 90% van de scholen gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem. Minder dan 70% van de scholen maakt echter goede analyses van de verzamelde gegevens en verbindt daar conclusies aan voor het vervolg van het onderwijs. Hoe kun je je weg vinden in alle data die beschikbaar komen in leerlingvolgsystemen? Hoe zorgt u ervoor de data een echte bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs? Het stappenplan van KPC helpt school en leerkrachten op weg. Download de placemat 

dinsdag 18 oktober 2016

Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs

Den Haag : Onderwijsraad, 2016. - 52 p.
ISBN 9789461210548
De professionele kwaliteit en expertise van leraren scheppen én vereisen een zekere professionele ruimte. Deze ruimte is niet vrijblijvend of onverplicht, maar moet altijd ingevuld worden ten dienste van de onderwijskwaliteit. Ondanks beleid gericht op het optimaliseren van deze professionele ruimte, zijn er signalen dat deze ruimte wordt aangetast door factoren als te hoge ervaren werkdruk en te weinig ervaren zeggenschap. De vraag die in dit advies centraal staat is daarom: hoe kan de professionele ruimte van leraren optimaal worden gecreëerd, benut en verantwoord? Het advies is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer.
De Onderwijsraad vindt dat er een ander perspectief nodig is op het begrip professionele ruimte, waarbij ‘enkelvoudige’ beleidsvorming en -implementatie verruild wordt voor een integrale beleidsvorming en -implementatie. Deze integrale benadering wordt gevonden in het concept handelingsvermogen. Handelingsvermogen ontstaat als mensen hun werk zelf mede vorm kunnen geven doordat drie dimensies op elkaar zijn afgestemd: competenties, structuur en cultuur. Handelingsvermogen gaat dus niet alleen over wat leraren zelf moeten meebrengen en doen, maar ook over de condities waaronder ze werken (structuur en cultuur). Die condities verdienen aandacht in beleid en uitvoering. Die aandacht is er op dit moment onvoldoende, zo constateert de raad. Aanbevelingen:
1. Zet in op verdere versterking van competenties vanuit de kracht van het team
2: Kies professional governance als uitgangspunt voor structuren en cultuur. In de filosofie van professional governance staat de professional centraal: er is aandacht voor zijn drijfveren en idealen, voor de mens achter de professional, en voor werkprocessen. Open de publicatie 

dinsdag 4 oktober 2016

Wereldgericht onderwijs: vorming tot volwassenheid

Afbeeldingsresultaat voor wij.lerenBetoog van Gert Biesta over kernideeën die belangrijk zijn bij wereldgericht onderwijs. Waar moet de school staan als het over goed onderwijs gaat? Waar gaat het om bij de vorming tot volwassenheid? Lees verder