woensdag 6 januari 2016

De 9 principes van de excellente schoolleider

Luc F. Greven
Dordrecht : Instondo, 2015. – 180 p.
ISBN 9789463170062
Bespreking van de negen principes die excellente schoolleiders toepassen. Onderzoek naar het handelen van excellente schooleiders in de praktijk heeft aan dit boek ten grondslag gelegen. Principes die excellente schoolleiders veelvuldig toepassen zijn bijvoorbeeld: ‘stimuleren van een vitale visie’, ‘werken aan een topteam’ en het ‘bieden van professionele ruimte aan de leraar’. Maar ook ‘er zijn’ en ‘wind zaaien’ zijn bij hen heel herkenbaar. Dit boek geeft tips en handvaten om stappen te zetten in de richting van excellent leiderschap.
Plek in kenniscentrum: Leiderschap 20110-GREV (MFRR)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen