maandag 11 januari 2016

Functioneren in de raad van toezicht van een onderwijsinstelling

Jacques J.K. Gerards
Zoetermeer : Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen VTOI, 2015. – 46 p. Beschrijving van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, positie, taken en rol(len) van de raad van toezicht. Het is een op de kern gerichte wegwijzer voor hen die in een raad van toezicht zitting hebben of voornemens zijn het huidige bestuursmodel van de instelling om te zetten naar een raad van toezichtmodel. Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19110-GERA

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen