donderdag 7 januari 2016

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie

NROVerslag van onderzoek, door Elke Krijnen, naar een interventie die bijdraagt aan de duurzame implementatie van ouder-kindprogramma’s op basisscholen. Vastgesteld wordt onder meer wat succes- en faalfactoren bij de inbedding van ouder-kindprogramma’s in de schoolorganisatie zijn. Ook wordt nagegaan hoe ouderbetrokkenheid gestimuleerd kan worden bij verschillende oudergroepen.
Ouderbetrokkenheid bij taal en lezen levert in de vroege fasen van het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de schoolse ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen echter verschillende opvattingen hebben over de taalontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. Deze opvattingen kunnen de manier beïnvloeden waarop zij ouder-kindprogramma’s gericht op stimulering van taal en geletterdheid bij kinderen in de voor- en vroegschoolse leeftijd (zoals VVE Thuis) uitvoeren. In hoeverre sluiten dergelijke programma’s aan bij de opvattingen en het gedrag van verschillende groepen ouders ten aanzien van opvoeding en onderwijs? Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen