maandag 11 januari 2016

Regie over je eigen leren

Als basis voor 21e-eeuwse vaardigheden
Huizen : Pica, 2015
ISBN 9789491806605
Om succesvol te kunnen werken met leerlingen aan 21e-eeuwse vaardigheden moeten zij zich eigenaar voelen van het eigen leerproces, daarvoor verantwoordelijkheid nemen en er zelf sturing aan geven. Door leerlingen de regie te geven over hun eigen leren werken ze meteen aan belangrijke onderdelen van die 21e-eeuwse vaardigheden, zoals aan zelfregulatie in de zin van een taak of proces doelgericht aanpakken, maar bijvoorbeeld ook aan samenwerken, reflectie en communiceren over je leren.

Dit geldt ook voor de school als lerende organisatie; niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten, schoolleiders en bestuurders werken het beste als ze zich eigenaar voelen van wat ze aan het doen zijn. De professionele leergemeenschap (PLG) kan daarbij dienen als een systeemgerichte benadering voor een schoolorganisatie om duurzaam verantwoordelijk te worden voor het leerproces op verschillende niveaus.

In Regie over je eigen leren worden de concrete stappen uiteengezet voor een school om iedereen verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces. Daarbij is uiteraard ook aandacht voor de vraag hoe daarbij onderwijsresultaten op peil kunnen blijven. Naast een kort theoretisch fundament, meerdere handvatten en diverse praktijkvoorbeelden, worden instrumenten beschreven die kunnen helpen bij creƫren van eigenaarschap bij leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurder.
Verschijnt 22-1-2016

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen