woensdag 6 januari 2016

Zet ouders in hun kracht : 8 aanraders

Peter de Vries
Dordrecht: Instondo, 2015. – 100 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789463170048
Ouders besteden hun kinderen (verplicht) uit aan de school om hen te helpen in de voorbereiding op de samenleving van vandaag en morgen. Het zou niet goed zijn als kinderen zich thuis anders voordoen en anders ontwikkelen dan op school. Dat vraagt om een helder afstemming en een gezamenlijke aanpak. Een aanpak die niet eenzijdig door de school wordt bedacht, maar samen met ouders. Zodat ieders kennis, kunde en ervaring wordt aangewend in het belang van het kind. Dat betekent dat leerkrachten en ouders elkaar als gelijkwaardig zien en dus met verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Volgens de auteur is een school de professionele instelling die ervoor verantwoordelijk is dat ze alle ouders in hun kracht zet. In het belang van het kind en voor zover dit past binnen haar invloedssfeer. Ook ouders die zich minder competent voelen of die zich juist afzijdig lijken te houden. Daarom spreekt men over ‘ouderbetrokkenheid’: de school die ouders betrekt. Maar hoe zet je ouders in hun kracht? Hiervoor worden in dit boek tips gegeven.
Plek in kenniscentrum: Ouders 17760-VRIE (LSCS)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen