dinsdag 2 februari 2016

De rol van de bestuurder in de lerende school

De rol van de bestuurder in de lerende schoolOnlangs heeft Sardes in opdracht van School aan Zet een inspiratiekit ontwikkeld voor bestuurders in het primair en speciaal (basis) onderwijs, vanuit het perspectief van de schoolleider.
De inspiratiekit is bedoeld voor bestuurders in het primair onderwijs. Zij krijgen praktische middelen aangereikt om samen met de schoolleiders van hun scholen te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie of te werken aan de borging en verdieping van de lerende organisatie. De inhoud van deze inspiratiekit richt zich daarbij voornamelijk op de interactie die er plaatsvindt tussen bestuurder en schoolleider(s).
De inspiratiekit zoomt in op de onderwerpen´Organisatie´, ´Kwaliteit´, ´Resultaten´ en ´Ontwikkelen van en toezien op de uitvoering van beleidsplannen´. Het biedt binnen ieder onderwerp tips vanuit het perspectief van de schoolleider, tips om verder te lezen en tips voor in te zetten instrumenten.
Klik hier om de inspiratiekit te bekijken

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen