donderdag 10 maart 2016

Leren doe je samen : Professionele Leergemeenschap, Lesson Study en Co-creatie

Frank Weijers
In: Van twaalf tot achttien. - Jrg. 26 (2016), nr. 2 (februari) ; p. 24-25
Steeds meer scholen oriënteren zich op organisatiestructuren waarin meer ruimte ontstaat voor gedeeld leiderschap. Een directeur aan de top van de organisatie die alles bepaalt is volgens die scholen niet meer van deze tijd. In dit artikel worden drie manieren besproken waarop leraren hun professionalisering binnen de organisatie van de school kunnen organiseren: Professionele Leergemeenschappen (PLG's), Lesson Study's en Co-creatie. Het kernidee van PLG's gaat ervan uit dat de sleutel tot verbetering van het leerproces van de leerlingen ligt in het continue leerproces van leraren. De PLG is een actie- en resultaatgerichte groep professionals met gezamenlijke doelen, die de dialoog aangaat op basis van (kwalitatieve) data en met actuele wetenschappelijke kennis over onderwijs. Bij een Lesson Study wordt het lesprogramma (her)ontworpen. Daartoe vormen docenten samen een ontwikkelgroep, doen ze observaties bij elkaars lessen en werken ze samen aan de les. Bij Co-creatie hebben alle deelnemers aan een groep (met al hun diversiteit) invloed op (delen van) het proces en het resultaat van het proces. Dit kan worden ingezet bij gezamenlijke professionalisering.
Klik hier om het artikel te openen

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen