dinsdag 8 maart 2016

Samen leren in netwerken : leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders

Utrecht : VO Raad, 2015. - 72 p.
Tientallen schoolleiders en bestuurders buigen zich in diverse leernetwerken, die door de VO-academie worden ondersteund, over uiteenlopende vragen. Binnen deze netwerken maken zij actief gebruik van hun gezamenlijke kennis en ervaringen om persoonlijke leervragen te beantwoorden en met elkaar te leren. In deze publicatie wordt er ingegaan op de vragen, dilemma's en verkenningen die in de leernetwerken ter tafel komen. Er worden verhalen van deelnemers gebruikt over de leernetwerken. Schoolleiders en bestuurders kunnen de publicatie gebruiken om zelf een leernetwerk op te zetten of eraan deel te nemen. Of het kan helpen meer uit het leernetwerk te halen waar schoolleiders of bestuurders reeds aan deelnemen.
Klik hier om het document te openen

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen