vrijdag 15 april 2016

De PO-Lesobservatie-App bij De vijf rollen van de leraar

Afbeeldingsresultaat voor lesobservatieappHet boek De vijf rollen van de leraar gaat ervan uit dat effectieve leraren in hun lessen vijf verschillende rollen vervullen: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter.

Een met de LesobservatieApp geobserveerde les geeft leerkrachten, leraren, schoolleiders en intern begeleiders direct inzicht in hoeverre de rollen al worden beheerst. Na de LesobservatieApp voor het VO is nu ook de LesobservatieApp voor het basisonderwijs verkrijgbaar. De lightversie is gratis vier maanden te proberen. Verderop in dit jaar volgt de vmbo-LesobservatieApp.

Elke rol die de leraar kan vervullen, hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bijvoorbeeld bij binnenkomst en maakt bewust contact met ze. De presentator vangt de aandacht, de didacticus geeft instructie, de pedagoog zorgt voor een veilig klimaat en de afsluiter sluit de les effectief af. Leraren die deze rollen en het bijbehorende gedrag goed beheersen, beïnvloeden het leerlingengedrag positief. Dit verbetert zowel het leerproces als de leerresultaten. De LesobservatieApp en het boek De vijf rollen van de leraar zijn een uitstekende combinatie om de leraar te helpen zich de rollen eigen te maken.
Lees meer over de Lesobservatie-App

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen