maandag 25 april 2016

De staat van de leraar 2016

Andrea Brouwer, Rijan van Geene, Coby de Vries
Utrecht : Onderwijscoöperatie, 2016. - 12 p.
Met lit.opg.
Overzicht van de uitkomsten van een onderzoek naar de staat van professionalisering bij leraren. Door middel van een online-enquête hebben leerkrachten uit het po, vo, mbo en so over dit onderwerp hun mening gegeven. 754 leraren hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan. Uit de enquête komt naar voren dat de leerbereidheid onder leraren groot is, en dat zij zich graag vakinhoudelijk verdiepen, aan hun didactische vaardigheden werken en investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn behoorlijk tevreden over de professionaliseringstrajecten die ze volgen. Docenten doen deze professionalisering echter grotendeels in hun eigen tijd, en in een groot aantal gevallen kent het weinig tot geen samenhang met het schoolbeleid. Hun professionalisering levert docenten bovendien weinig op: wellicht hebben ze er iets aan voor het eigen functioneren in de les, maar het biedt weinig loopbaanperspectief, en de opgedane kennis en vaardigheden krijgen vaak geen plek binnen de organisatie. Dit individuele karakter van het leren van leraren wordt nog eens extra benadrukt door hun geringe deelname aan professionele leergemeenschappen. Open het rapport De staat van de leraar 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen