dinsdag 5 april 2016

Schoolontwikkelingen: bevindingen uit theorie en praktijk

Op 4 november 2015 is de tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda naar de Tweede Kamer verstuurd. Oberon voerde voor deze voortgangsrapportage een onderzoek uit met als centrale vraag: waarom lukt het sommige scholen wel om te innoveren en andere scholen niet? Het onderzoek bestond uit een (inter)nationale literatuurstudie en acht casestudies. Uit de literatuurstudie zijn een aantal factoren naar voren gekomen die samenhangen met schoolontwikkeling. De drie belangrijkste factoren zijn: 1. Leren van elkaar (binnen school); 2. Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders; 3. Intensieve begeleiding van startende leraren. Na de literatuurstudie is in acht casestudies binnen het po, vo en mbo nagegaan of deze factoren herkend werden en hoe dit in de praktijk plaatsvindt. Het beeld uit de literatuurstudie werd grotendeels bevestigd. Zo blijkt dat de schoolleider een cruciale factor is in het succes van innovatie in het onderwijs. Open de voortgangsrapportage

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen