donderdag 12 mei 2016

Blauwdruk voor de emergente school : de noodzaak voor horizontale sturing in onderwijsorganisaties

Ben van der Hilst
3e dr.. - Utrecht : Het Leren Organiseren, 2016. – 109 p.
ISBN 9789082439700
Beschrijving van de inrichting van een school waar samenwerking tussen leraren ingebed is in de organisatiestructuur en van zijn vrijblijvendheid wordt ontdaan. Van der Hilst heeft een school voor ogen waarbij hoogwaardige ontmoetingen plaatsvinden tussen leraren en schoolleiders, waarbij geleerd wordt en het onderwijs steeds beter wordt. Om de benodigde ruimte te laten ontstaan acht hij een daartoe ingerichte organisatie een allereerste voorwaarde. Hij is geen voorstander van verticale sturing en stelt hier tegenover de versterking van de horizontale sturing in goed georganiseeerde (kleine) teams van professionele docenten. Een dergelijke teamorganisatiestructuur vergt een nauwkeurig ontwerp waarin het professioneel talent van docenten tot volle bloei kan komen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19120-HILS

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen