donderdag 12 mei 2016

De staat van de schoolleider 2016

Utrecht : AVS/VO-Raad, 2016. - 40 p.
Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 is er De Staat van de Leraar, een onderwijsverslag voor en door leraren. In 2016 wordt voor het eerst De Staat van de Schoolleider gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen in samenwerking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van de schoolleider anno 2016 aan de hand van enkele kengetallen en enquĂȘtes onder schoolleiders. De schoolleiders schetsen ieder vanuit hun eigen perspectief de staat van de schoolleider in het onderwijs anno 2016. Waar houden zij zich mee bezig? Hoe zien zij hun rol? Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: professionalisering, de beginnend schoolleider, de relatie tussen de schoolleider en zijn werkomgeving (bijvoorbeeld bestuurders en docenten) en de toekomst van de schoolleider.
Open de uitgave De staat van de schoolleider 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen