vrijdag 27 mei 2016

Scan school als professionele leergemeenschap

Wouter Schenke, Henk Sligte, Wouter Admiraal
Amsterdam : Kohnstamm Instituut, 2015. - 36 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789463210003
Het Kohnstamm Instituut heeft een scan ontworpen die vragen bevat over elementen van een professionele leergemeenschap (PLG), zoals docenten die gezamenlijk onderwijs ontwikkelen, onderling kennisdelen en onderzoeksmatig handelen. Andere vragen gaan over de juiste condities van een PLG, zoals stimulerend en ondersteunend schoolleiderschap, communicatie en personeelsbeleid, van een professionele leergemeenschap (PLG). De scan is gebaseerd op literatuurstudie en eerder onderzoek. De scan School als Professionele Leergemeenschap is bedoeld voor vo-scholen om de huidige en de wenselijke situatie van hun school als PLG in kaart te brengen. De online scan is beschikbaar voor vo-scholen, die bezig zijn zich verder te ontwikkelen tot PLG. De resultaten op vijftien vo-scholen laten zien dat de deelnemende scholen een traditie hebben waarbij ze zich concentreren op de externe mogelijkheden voor professionele ontwikkeling van docenten. In de nabije toekomst zijn de docenten uit de onderzochte scholen bereid om samen te leren van en met collega's in hun school, bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaringen. Voor schoolleiders en andere betrokkenen in scholen kunnen de resultaten van de scan bijdragen aan de dialoog over hun school als PLG. Open de Scan school als professionele leergemeenschap

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen