dinsdag 6 september 2016

Review of National Policies for Education: Netherlands 2016

Afbeeldingsresultaat voor Review of National Policies for Education: Netherlands 2016Voorw. Andreas Schleicher
158 p.
ISBN 9789264257658
Dit rapport bevat de resultaten van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport is in het Engels.
Hoe kan het Nederlandse schoolsysteem van 'goed naar uitstekend' gebracht worden? Nederland zou de kwaliteit van onderwijs en zorg voor zeer jonge kinderen moeten versterken, volgsystemen voor jonge kinderen met meer objectieve tests herzien, en de toegankelijkheid van het systeem verbeteren. Verder zou de professionaliteit van leraren en schoolleiders ontwikkeld moeten worden door verbeterd collectief leren en werken, terwijl het tegelijkertijd de verantwoording en de capaciteit van schoolbesturen versterkt. Open het rapport

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen