woensdag 14 september 2016

Zelfevaluaties, visitaties en audits : schoolbesturen werken aan het (zelf)evalueren van de kwaliteit van het onderwijs

Utrecht : PO-raad, 2015. – 55 p.
Beschrijving van de ervaringen met (zelf)evaluaties en audits/visitaties van elf schoolbesturen die hebben meegewerkt aan een pilot. In de pilot gingen besturen en scholen samen met een pilotteam in gesprek over de verbinding tussen bestuurskwaliteit en kwaliteit op school. Ook werden kwaliteitszorgmedewerkers van scholen door de Inspectie geschoold tot auditor. De brochure biedt zowel inspiratie als praktische tips voor scholen en schoolbestuurders die aan de slag gaan met vormen van evaluatie. De brochure is samengesteld met medewerking van de Inspectie van Onderwijs.
Open de brochure

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen