maandag 5 december 2016

De geliefde leraar [2016]

Veronica Weusten
gew. dr. - Nijmegen : Weusten en Hoornstra, 2016. - 46 : ill. ; 21 cm
1e dr. 2000
ISBN 9789080825635
In tien korte hoofdstukken vertelt de auteur welke vaardigheden een docent moet bezitten om een 'geliefde leraar' te worden. Een geliefde leraar heeft ontspannen orde in zijn klas, laat zien wie hij is, werkt permanent aan een goed contact met zijn leerlingen, is vriendelijk en beslist, lost conflicten niet op met machtsmiddelen, is boeiend omdat zijn leerstof op de ervaringen van zijn publiek is afgestemd, weet dat zijn persoonlijkheid het beste gereedschap is waarover hij beschikt, hanteert slechts één gedragsregel: wij gedragen ons fatsoenlijk, en is wel eens inconsequent, maar nooit onrechtvaardig. Die eigenschappen zijn te leren door allereerst te kijken naar de vaardigheden die al aanwezig zijn. Hiervoor zijn o.a. observatieschema's opgenomen. Daarnaast worden adviezen gegeven ten aanzien van deze persoonlijke eigenschappen, pedagogische en didactische houding en relatievorming tussen leerkracht en leerlingen, waarbij zaken als authenticiteit, openheid, veiligheid en empathie vooral de aandacht krijgen.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsgevende 16110-WEUS

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen