woensdag 3 februari 2016

Kanttekeningen van Gert Biesta bij het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 en de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker

Afbeeldingsresultaat voor science guide“Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt.” Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal en te beperkt, stelt hij.
Bron: Science guide, 3 februari 2016 Lees meer

dinsdag 2 februari 2016

De rol van de bestuurder in de lerende school

De rol van de bestuurder in de lerende schoolOnlangs heeft Sardes in opdracht van School aan Zet een inspiratiekit ontwikkeld voor bestuurders in het primair en speciaal (basis) onderwijs, vanuit het perspectief van de schoolleider.
De inspiratiekit is bedoeld voor bestuurders in het primair onderwijs. Zij krijgen praktische middelen aangereikt om samen met de schoolleiders van hun scholen te werken aan de ontwikkeling van een lerende organisatie of te werken aan de borging en verdieping van de lerende organisatie. De inhoud van deze inspiratiekit richt zich daarbij voornamelijk op de interactie die er plaatsvindt tussen bestuurder en schoolleider(s).
De inspiratiekit zoomt in op de onderwerpen´Organisatie´, ´Kwaliteit´, ´Resultaten´ en ´Ontwikkelen van en toezien op de uitvoering van beleidsplannen´. Het biedt binnen ieder onderwerp tips vanuit het perspectief van de schoolleider, tips om verder te lezen en tips voor in te zetten instrumenten.
Klik hier om de inspiratiekit te bekijken

Leraareffectiviteitsonderzoek Daniel Muijs


In de presentatie van Daniel Muijs (faculteitsvoorzitter van de Onderwijsfaculteit van de Universiteit van Southampton), tijdens de ResearchED Amsterdam 2016, bekeken deelnemers de kennisbasis over en onderzoek naar leraar effectiviteit. Hoe groot is het effect van leraren op een reeks verschillende leerling uitkomsten (b.v. kennis, welbevinden), hoe doen we onderzoek naar leraar effectiviteit (het onderzoeksproces) en welke variabelen beïnvloeden leerling uitkomsten (de onderzoeksresultaten)?.
Leraareffectiviteitsonderzoek is een empirisch onderzoeksprogramma. De belangrijkste resultaten van dit onderzoekswerk, zoals de vijf belangrijkste factoren, directe instructie, zelfregulerend leren, evaluatie en feedback, vakkennis de rol van de school werden besproken.


maandag 1 februari 2016

Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden


Kennisnet en SLO presenteren een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken.

De eerste concrete lesmaterialen bij dit model komen dit voorjaar beschikbaar.
Lees meerModel voor 21e eeuwse vaardigheden

Omgaan met data in het onderwijs

De Argumentenfabriek
Zoetermeer : Kennisnet, 2015. - 16 p.
Deze brochure wil schoolbesturen in het po, vo en mbo helpen met de nieuwe verantwoordelijkheden die komen kijken bij digitale gegevens. Scholen maken steeds meer gebruik van ict, als gevolg hiervan verspreiden ze gegevens vaker digitaal en slaan ze deze ook vaker op buiten de school. Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met deze data. Deze brochure biedt een overzicht, zodat een schoolbestuur op verantwoorde wijze de regie kan nemen in het omgaan met data. Het bevat informatiekaarten en visualisaties de antwoord geven op de vragen: Hoe helpt de inzet van ict jou als school je doel te bereiken? Welke data levert dit ict-gebruik op en wat betekent dit voor de verantwoordelijkheden van de school en haar bestuur? Hoe kun je als school de privact van leerlingen borgen? Welke opties heb je daarvoor? Klik hier om de brochure te openen

Onderwijsheid : intuïtie of handelen binnen bewust gekozen schoolklimaat?

 Wouter van der Schaaf
[s.l.] Pica, 2016. -  37 p.. - (Leiderschap in de onderwijspraktijk)
In Onderwijsheid vertellen negen schoolleiders zeer openhartig over situaties waarin zij van het ene moment op het andere keuzes moesten maken. Keuzes waarvoor zij nooit waren opgeleid, maar die wel beslissend waren voor het verdere verloop van de carrière van de leraar én de leerling – en soms zelfs het voortbestaan van de school.
Deze verhalen onderstrepen dat goed leiderschap het best tot zijn recht komt binnen een team van medewerkers dat op elkaar kan bouwen, elkaar kan vertrouwen en op elkaar is ingespeeld.
Gratis download van uitgeverij Pica
Klik hier om de pdf te openen