maandag 14 maart 2016

Wanneer werkt professionalisering van leraren echt?

Afbeeldingsresultaat voor blog duurzaam onderwijs
Wanneer hebben professionalisering en nascholing een positieve impact op de kennis, de vaardigheden en het gedrag van leerkrachten en stijgt bovendien de kans dat de ontwikkeling van de leerlingen positief wordt beïnvloed? Onderzoekers van de Universiteit Gent voerden een uitgebreid literatuuronderzoek uit en identificeren 9 sleutelkenmerken. Als deze kenmerken samen aanwezig zijn, stijgt de kans op positieve effecten.
Bron: Post op blog Duurzaam onderwijs, 10 maart 2016
Klik hier om de blogpost te lezen

donderdag 10 maart 2016

Leren doe je samen : Professionele Leergemeenschap, Lesson Study en Co-creatie

Frank Weijers
In: Van twaalf tot achttien. - Jrg. 26 (2016), nr. 2 (februari) ; p. 24-25
Steeds meer scholen oriënteren zich op organisatiestructuren waarin meer ruimte ontstaat voor gedeeld leiderschap. Een directeur aan de top van de organisatie die alles bepaalt is volgens die scholen niet meer van deze tijd. In dit artikel worden drie manieren besproken waarop leraren hun professionalisering binnen de organisatie van de school kunnen organiseren: Professionele Leergemeenschappen (PLG's), Lesson Study's en Co-creatie. Het kernidee van PLG's gaat ervan uit dat de sleutel tot verbetering van het leerproces van de leerlingen ligt in het continue leerproces van leraren. De PLG is een actie- en resultaatgerichte groep professionals met gezamenlijke doelen, die de dialoog aangaat op basis van (kwalitatieve) data en met actuele wetenschappelijke kennis over onderwijs. Bij een Lesson Study wordt het lesprogramma (her)ontworpen. Daartoe vormen docenten samen een ontwikkelgroep, doen ze observaties bij elkaars lessen en werken ze samen aan de les. Bij Co-creatie hebben alle deelnemers aan een groep (met al hun diversiteit) invloed op (delen van) het proces en het resultaat van het proces. Dit kan worden ingezet bij gezamenlijke professionalisering.
Klik hier om het artikel te openen

dinsdag 8 maart 2016

Nieuwe kinderen, nieuwe kennis : uitdagingen voor schoolleiders bij de opvang van kinderen van vluchtelingen

Utrecht: Schoolleidersregister PO, 2016. - 23 p.
In deze publicatie van het Schoolleidersregister PO vinden schoolleiders maar ook hun teams handvatten vanuit de schoolpraktijk voor het vormgeven van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. De opvang van deze snel groeiende groep van veelal getraumatiseerde kinderen vraagt veel van het organisatietalent van de schoolleider. Schoolleiders delen in deze publicatie hun kennis en ervaringen en de publicatie geeft een inkijkje in de drempels waar vluchtelingen tegenaan lopen in het Nederlandse onderwijs. Ook staan er tips in over het communiceren met ouders die nog geen Nederlands spreken.
Klik hier om de publicatie te openen

Samen leren in netwerken : leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders

Utrecht : VO Raad, 2015. - 72 p.
Tientallen schoolleiders en bestuurders buigen zich in diverse leernetwerken, die door de VO-academie worden ondersteund, over uiteenlopende vragen. Binnen deze netwerken maken zij actief gebruik van hun gezamenlijke kennis en ervaringen om persoonlijke leervragen te beantwoorden en met elkaar te leren. In deze publicatie wordt er ingegaan op de vragen, dilemma's en verkenningen die in de leernetwerken ter tafel komen. Er worden verhalen van deelnemers gebruikt over de leernetwerken. Schoolleiders en bestuurders kunnen de publicatie gebruiken om zelf een leernetwerk op te zetten of eraan deel te nemen. Of het kan helpen meer uit het leernetwerk te halen waar schoolleiders of bestuurders reeds aan deelnemen.
Klik hier om het document te openen

woensdag 2 maart 2016

Josephine Green: van piramide naar pannekoek

Josephine Green was jarenlang werkzaam voor Philips. In deze presentatie vertelt ze over hoe de wereld verandert en wat dat betekent voor organisaties. Ze stelt: onzekerheid is de enige zekerheid, we hebben nieuwe verhalen, ideeën nodig. Interessant om dit verhaal te beluisteren met het onderwijs als perspectief...

Kantelen, maar dan ook echt kantelen


Met mijn partner Ineke van Aaken, werkzaam in de zorg en daar volop bezig met transitie, schreef ik een blog over het nieuwe organigram dat begint bij de professional. "Een organigram met écht minder lagen. Verfrissend bottom up getekend. Als een levendig vertakkende boom, gericht op groei." Verder lezen...