vrijdag 27 mei 2016

Scan school als professionele leergemeenschap

Wouter Schenke, Henk Sligte, Wouter Admiraal
Amsterdam : Kohnstamm Instituut, 2015. - 36 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789463210003
Het Kohnstamm Instituut heeft een scan ontworpen die vragen bevat over elementen van een professionele leergemeenschap (PLG), zoals docenten die gezamenlijk onderwijs ontwikkelen, onderling kennisdelen en onderzoeksmatig handelen. Andere vragen gaan over de juiste condities van een PLG, zoals stimulerend en ondersteunend schoolleiderschap, communicatie en personeelsbeleid, van een professionele leergemeenschap (PLG). De scan is gebaseerd op literatuurstudie en eerder onderzoek. De scan School als Professionele Leergemeenschap is bedoeld voor vo-scholen om de huidige en de wenselijke situatie van hun school als PLG in kaart te brengen. De online scan is beschikbaar voor vo-scholen, die bezig zijn zich verder te ontwikkelen tot PLG. De resultaten op vijftien vo-scholen laten zien dat de deelnemende scholen een traditie hebben waarbij ze zich concentreren op de externe mogelijkheden voor professionele ontwikkeling van docenten. In de nabije toekomst zijn de docenten uit de onderzochte scholen bereid om samen te leren van en met collega's in hun school, bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaringen. Voor schoolleiders en andere betrokkenen in scholen kunnen de resultaten van de scan bijdragen aan de dialoog over hun school als PLG. Open de Scan school als professionele leergemeenschap

maandag 23 mei 2016

De professionele leergemeenschap : samen werken aan hoge leerlingresultaten

Afbeeldingsresultaat voor De professionele leergemeenschap Erna DamhofErna Damhof, George van Sluis ; onder red. van Janny Reitsma
[Groningen] : Duurzaam leren in de Veenkoloniën, 2012. - 47 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789461907998
Verslag van de ervaringen van scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC uit Groningen en Drenthe die gestart zijn met professionele leergemeenschappen (PLG). Aan de hand van 'veel gestelde vragen' antwoorden de auteurs op vragen en opmerkingen die in de PLG's werden gesteld. Dit boek is bedoeld voor scholen die het eigen onderwijs duurzaam willen vormgeven vanuit een professionele leergemeenschap. Veel scholen zijn hier al mee begonnen. Zij hebben behoefte aan bevestiging, verdieping, samenhang en inspiratie. Dit boek wil hier een bijdrage aan leveren door theorie en praktijk steeds aan elkaar te koppelen en veel suggesties te geven om zelf mee aan de slag te gaan. Beproefde recepten die smaken naar meer … Tevens geven we aan waar verdiepende informatie kan worden gevonden. Open het boek

dinsdag 17 mei 2016

Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan?

Verslag van onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen betere leerprestaties kunnen behalen, als zij zelf goed de regie kunnen voeren over hun eigen leerproces. Daarvoor moeten ze bewust verschillende leerstrategieën combineren, zoals relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren. Of meer zelfregulering per definitie tot betere prestaties leidt, staat niet vast. Open het verslag

maandag 16 mei 2016

Is dienend leiderschap te leren?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenBeschouwing over dienend leiderschap, door Harm Klifman op www.wij-leren.nl, naar aanleiding van het boek  Kent M. Keith. Dienend leiderschap gaat over zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Maar is dat een vaardigheid die aan te leren is?  Klifman komt tot de conclusie dat dit inderdaad het geval is. Gewoon door te doen. Keith geeft in zijn boek een handig testje om te checken of je daad een daad van dienend leiderschap was: stel jezelf de vraag: ‘groeien degenen die gediend worden als mensen?’ Open het artikel

zaterdag 14 mei 2016

E-learning: trends en ontwikkelingen

Wilfred Rubens is een van de meest actieve bloggers over leren en technologie. Zijn vakgebied noemt hij: 'technology enhanced learning'. 

In 2013 verscheen zijn boek ‘E-learning. Trends en ontwikkelingen’ bij mijn Uitgeverij InnoDoks; ik was ook redacteur.

Rubens analyseert in dit 228 pagina’s tellende boek op nuchtere wijze de actuele trends en ontwikkelingen. Hij doet dat onder andere op basis van het materiaal dat hij de afgelopen tien jaar verzamelde en deelde op zijn veel gelezen en geciteerde weblog. Aan bod komen de belangrijkste visies en opvattingen over e-learning. De auteur geeft daarnaast een actueel overzicht van de vele beschikbare leertechnologieën, zoals de elektronische leeromgeving, learning analytics, mobiele technologie, sociale media en MOOC’s. Hij legt daarbij steeds de nadruk op leren en didactiek en niet op de technologie. Deze uitvoerige publicatie geeft professionals die zich bezig houden met leren een helder beeld van de trends en ontwikkelingen én mogelijkheden en valkuilen van e-learning. De praktische handvatten en verwijzingen maken het boek tot een uitgelezen vertrekpunt voor wie meer wil doen met de mogelijkheden die technologie biedt om leren te faciliteren.

Je kunt het boek sinds begin dit jaar gratis als ePUB of als pdf downloaden van Wilfreds website.

vrijdag 13 mei 2016

Vrijheid in verandering : leidinggeven: complex of toch simpel?

Michael Fullan
Helmond : OMJS, 2016. – 147 p.
ISBN 9789079336173
Beschrijving van de zoektocht naar de balans tussen de individuele kracht en de energie van het collectief om te komen tot duurzame veranderingen in een organisatie. Hij maakt daarbij gebruik van de begrippen ‘vrijheid van’ en ‘vrijheid tot’. ‘Vrijheid van’ focust op het losmaken van bestaande regels en het omgaan met huidige belemmeringen; een bekend verschijnsel in de overload van schoolleiders. Wat daarna echter dreigt is een situatie van onzekerheid en gebrek aan regels wat kan leiden tot een slechter alternatief. Daarom pleit Fullan voor het realiseren van een ‘vrijheid tot’: creëer je eigen vrijheid binnen de gestelde kaders.
Plek in kenniscentrum: Management 17630-FULL

Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenGepersonaliseerd leren is ingewikkeld. En hoe zit het met onderwijshervormingen? Moet het onderwijs uitgaan van het individu, of vormen centrale, gestandaardiseerde doelstellingen het uitgangspunt van het leren? Wilfred Rubens bespreekt twee invalshoeken in dit artikel op wij-leren.nl. Op macro/mesoniveau signaleert hij grofweg twee tegengestelde ontwikkelingen als het gaat om hedendaagse onderwijshervormingen. De ene ontwikkeling is 21st century education (analoog aan de nadruk op de 21st century skills) en de andere ontwikkeling is Global Education Reform Movement (de term is van Pasi Sahlberg, 2012). Open het artikel

De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken

Auteur: Naomi Mertens
Afbeeldingsresultaat voor wij lerenArtikel op Wij-leren.nl dat ingaat op het doel van netwerken, kenmerken van effectieve netwerken, uitgangspunten, zelf aan de slag en adviezen voor de organisatie van een lerend netwerk. Met literatuuropgave. Open het artikel

Regie versterken in het onderwijs

Regie versterken in het onderwijsAuteur: Elena Carmona van Loon
Amsterdam : SWP, 2016
ISBN 9789088506512
Dit boek beschrijft praktische handvatten om als leraar doelgericht met zogenaamde regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan. Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Daarnaast biedt het boek een model voor een onderwijskundig zinvolle relatie die passend en goed onderwijs voor alle leerlingen mogelijk maakt en de basishouding van de leraar versterkt. Een basishouding gericht op aandacht, veiligheid en perspectief, met oog voor de mogelijkheden en grenzen van de leerlingen en de school!
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17673-CARM

Ontketen vernieuwing!

Ontketen vernieuwing!Auteur: Arend Ardon
Amsterdam : Business Contact, 2015
ISBN 9789047008934
Wil je meer ondernemerschap, proactief gedrag en samenwerking? Verlang je naar meer sprankeling, energie en beweging in je organisatie? Ontketen vernieuwing! Ontketenen is loskomen uit vastgeroeste werkwijzen; ontketenen is energie en creativiteit op gang brengen én houden. Van plannen uitrollen naar beweging creëren. En van brandjes blussen naar vuurtjes stoken. Breek met oude veranderroutines die beweging juist aan ketens leggen. Ontsteek het vuur met een inspirerend verhaal dat samenbindt en verleidt. Herken de eerste vlammetjes en wakker die aan. Leer van succesvolle start ups hoe je snel initiatieven van de grond krijgt. Zie hoe kleine initiatieven zich kunnen uitbreiden tot een grote beweging. En blaas het vernieuwingsproces steeds weer leven in met kleine, betekenisvolle duwtjes.
Net als in zijn everseller 'Doorbreek de cirkel!' legt Arend Ardon fundamentele krachten bloot. Krachten die kleine initiatieven razendsnel doen verspreiden en zelfs een kettingreactie kunnen veroorzaken. Dit boek is een inspiratie voor iedereen die bij wil dragen aan een vitale, creatieve en vernieuwende organisatie.
Boek is in bestelling.

donderdag 12 mei 2016

De kleine Laloux : Frederic Laloux’ Reinventing Organizations in het kort

Freek van Looveren
Afbeeldingsresultaat voor De kleine LalouxOrganisatieadviseur Freek van Looveren las het managementboek Reinventing Organizations en besloot dat hij iedereen in zijn organisatie kennis wil laten maken met het werk van Frederic Laloux. Hij schreef daarom 'De kleine Laloux', een verkorte versie van het boek waarmee je snel de belangrijkste inzichten opdoet.
Open de verkorte versie: De Kleine Laloux (lang versie: Reinventing Organizations)

Blauwdruk voor de emergente school : de noodzaak voor horizontale sturing in onderwijsorganisaties

Ben van der Hilst
3e dr.. - Utrecht : Het Leren Organiseren, 2016. – 109 p.
ISBN 9789082439700
Beschrijving van de inrichting van een school waar samenwerking tussen leraren ingebed is in de organisatiestructuur en van zijn vrijblijvendheid wordt ontdaan. Van der Hilst heeft een school voor ogen waarbij hoogwaardige ontmoetingen plaatsvinden tussen leraren en schoolleiders, waarbij geleerd wordt en het onderwijs steeds beter wordt. Om de benodigde ruimte te laten ontstaan acht hij een daartoe ingerichte organisatie een allereerste voorwaarde. Hij is geen voorstander van verticale sturing en stelt hier tegenover de versterking van de horizontale sturing in goed georganiseeerde (kleine) teams van professionele docenten. Een dergelijke teamorganisatiestructuur vergt een nauwkeurig ontwerp waarin het professioneel talent van docenten tot volle bloei kan komen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19120-HILS

De staat van de schoolleider 2016

Utrecht : AVS/VO-Raad, 2016. - 40 p.
Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 is er De Staat van de Leraar, een onderwijsverslag voor en door leraren. In 2016 wordt voor het eerst De Staat van de Schoolleider gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen in samenwerking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van de schoolleider anno 2016 aan de hand van enkele kengetallen en enquêtes onder schoolleiders. De schoolleiders schetsen ieder vanuit hun eigen perspectief de staat van de schoolleider in het onderwijs anno 2016. Waar houden zij zich mee bezig? Hoe zien zij hun rol? Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: professionalisering, de beginnend schoolleider, de relatie tussen de schoolleider en zijn werkomgeving (bijvoorbeeld bestuurders en docenten) en de toekomst van de schoolleider.
Open de uitgave De staat van de schoolleider 2016

De corporate tribe : organisatielessen uit de antropologie

Daniëlle Braun, Jitske Kramer
Deventer : Vakmedianet, 2015. – 339 p.
Lit.opg.: p. 317
ISBN 978946276063
In zo'n 30 meeslepende en mooi geïllustreerde antropologische verhalen wordt een andere blik op organiseren en organisaties gegeven. Exotisch en met praktische toepasbare denkwijzen, tips en modellen voor organiseren, veranderen en leiden van de eigen organisatiecultuur of die van klanten. De verhalen zijn ingedeeld in: Cultuur schept orde in de chaos, In de relaties gebeurt het en Cultuurtransieties - bouwen en verplaatsen van totempalen. De doelgroep van het boek zijn leiders, consultants, trainers, coaches en veranderaars die willen werken met de onderstroom van organisaties.
Plek in kenniscentrum: Management 12630-BRAU