dinsdag 26 juli 2016

Zes stappen op weg naar effectiever onderwijs

Discussiefilm (5 min.) van Jos Cöp en Gert Custers.
De zoektocht naar effectiever onderwijs is van alle tijden. Vanaf het moment dat de school ontstond zijn er altijd krachten geweest die vonden dat het op een andere manier beter kon. Dat is dus zeker niet uniek voor onze tijd.

Maar wat wel uniek is voor onze tijd, is dat het aantal radartjes in het systeem van goed onderwijs behoorlijk veel groter is geworden. Het aantal variabelen dat meedoet in de verbeteringsstrijd is eigenlijk indrukwekkend. Het is wel belangrijk om het verband ertussen goed in de gaten te houden. Onderwijs is een systeem waarin alles op alles inwerkt. Dat systeem maak je niet beter door de discussie bijvoorbeeld te beperken tot het wel of niet gaan gebruiken van tablets in de klas. Of door te suggereren dat het gebruik van grote touchscreens of digiborden een terugkeer is naar achterhaald klassikaal onderwijs. Nee, achter de inzet van leermiddelen zit ook altijd minimaal een pedagogische, didactische en organisatorische discussie. Die kun je en mag je niet buiten beschouwing laten, want het leren aanpassen aan een nieuwe tijd is geen kwestie van het omzetten van een schakelaar.

Om deze discussie integraal en genuanceerd te kunnen voeren hebben Jos Cöp en Gert Custers een discussiefilm gemaakt. Daarin verbinden ze zes belangrijke zaken die een rol spelen bij het effectiever maken van het onderwijs: schoolconcepten, leerdoelen, basisdidactieken, differentiatiewijzen, organisatievormen en leermiddelen. Onder het laatste valt ook de inzet van ICT.

donderdag 21 juli 2016

Lesson study : als effectieve vorm van teamleren

Henk Logtenberg, Linda Odenthal
Amersfoort : CPS, 2016. – 120 p.
ISBN 9789065080004 Bespreking van de theorie, good practices in PO, VO en MBO, en stappen om lesson study te implementeren. Als bijlagen zijn de werkwijze lesson study met alle bijbehorende docmenten opgenomen. Lesson Study is een vorm van teamleren waarin collega’s gezamenlijk leren door systematisch te werken aan het verbeteren, vernieuwen en/of verder ontwikkelen van het onderwijs. De methode past naadloos bij het streven van veel scholen om zich verder te ontwikkelen tot een lerende organisatie.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 16220-LOGT

vrijdag 8 juli 2016

Een lerende organisatie

Samenst. Marieke Wolthoff en Joanne Kuipers
[s.l.] : School aan Zet, 2016. - 88 p.
Handboek bestaande uit interviews met professionals van The Boston consulting Group, Maris college, Archipelschool De Leeuwenburch, Tata Steel en CSG Liudger, Stichting LOGOS. De hoofdstukken in dit handboek zijn voornamelijk gebaseerd op bestaande materialen die eerder in het kader van het programma School aan Zet zijn ontwikkeld en gepubliceerd.
Open de publicatie

maandag 4 juli 2016

Berlijnse school: geen cijfers, geen rooster

"At Oberländer’s school, there are no grades until students turn 15, no timetables and no lecture-style instructions. The pupils decide which subjects they want to study for each lesson and when they want to take an exam." Een voorbeeld van een vernieuwend én succesvol onderwijsconcept. Lees het hele artikel op de website van The Guardian.