vrijdag 21 oktober 2016

De verbindende schoolleider : factoren voor samenhang in aanpak

Michael Fullan, Joanne Quinn
Helmond : Onderwijs Maak Je Samen, 2016. – 167 p.. – (Leiderschapsreeks ; 11)
Met lit.opg. V
ert. van: Coherence, the right driver in action for schools, districts and systems. – [s.l.] : Corwin, 2016 ISBN 9789079336197
Uitleg van het coherentie-raamwerk, een routekaart om duurzame verandering succesvol tot stand te brengen, en korte beschrijving van de door Fullan en Quinn aangereikte theorie binnen de context van het Nederlandse onderwijs. Coherentie gaat over betekenisgeving, logische samenhang, bij elkaar blijven en verbondenheid: de kracht, het potentieel en belofte van mensen die samenwerken. Het coherentie-raamwerk bestaat uit vier essentiële onderdelen:
- focussen in de goede richting om een collectief doel te bereiken
- samenwerkingsculturen creëren en individuele rollen en teamrollen verduidelijken
- verdiepend leren om verbetering te versnellen en innovatie te cultiveren
- verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 13130-FULL

Leren in tijden van tweets, apps en likes : de invloed van sociale technologie

Joitske Hulsebosch, Sibrenne Wagenaar
Utrecht : Kessels & Smit, 2016. – 256 p.
Met noten
ISBN 978908236147
Beschrijving van de invloed van sociale technologie op de manier van leren en werken door professionals in organisaties. De auteurs laten zien hoe onze kijk op leren zich ontwikkelt en welke nieuwe leervormen daardoor ontstaan. Ze schetsen vier stadia waarin een organisatie zich kan bevinden in gebruik van sociale technologie. Hoe kun je hier als organisatie stappen in zetten? Het boek is bestemd voor HRD'ers, professionals, managers en adviseurs die een affiniteit hebben voor leren en lerend werken.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 14510-HULS

Placemat 'In 5 stappen van data naar plan'

Placemat Ruim 90% van de scholen gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem. Minder dan 70% van de scholen maakt echter goede analyses van de verzamelde gegevens en verbindt daar conclusies aan voor het vervolg van het onderwijs. Hoe kun je je weg vinden in alle data die beschikbaar komen in leerlingvolgsystemen? Hoe zorgt u ervoor de data een echte bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs? Het stappenplan van KPC helpt school en leerkrachten op weg. Download de placemat 

dinsdag 18 oktober 2016

Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs

Den Haag : Onderwijsraad, 2016. - 52 p.
ISBN 9789461210548
De professionele kwaliteit en expertise van leraren scheppen én vereisen een zekere professionele ruimte. Deze ruimte is niet vrijblijvend of onverplicht, maar moet altijd ingevuld worden ten dienste van de onderwijskwaliteit. Ondanks beleid gericht op het optimaliseren van deze professionele ruimte, zijn er signalen dat deze ruimte wordt aangetast door factoren als te hoge ervaren werkdruk en te weinig ervaren zeggenschap. De vraag die in dit advies centraal staat is daarom: hoe kan de professionele ruimte van leraren optimaal worden gecreëerd, benut en verantwoord? Het advies is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer.
De Onderwijsraad vindt dat er een ander perspectief nodig is op het begrip professionele ruimte, waarbij ‘enkelvoudige’ beleidsvorming en -implementatie verruild wordt voor een integrale beleidsvorming en -implementatie. Deze integrale benadering wordt gevonden in het concept handelingsvermogen. Handelingsvermogen ontstaat als mensen hun werk zelf mede vorm kunnen geven doordat drie dimensies op elkaar zijn afgestemd: competenties, structuur en cultuur. Handelingsvermogen gaat dus niet alleen over wat leraren zelf moeten meebrengen en doen, maar ook over de condities waaronder ze werken (structuur en cultuur). Die condities verdienen aandacht in beleid en uitvoering. Die aandacht is er op dit moment onvoldoende, zo constateert de raad. Aanbevelingen:
1. Zet in op verdere versterking van competenties vanuit de kracht van het team
2: Kies professional governance als uitgangspunt voor structuren en cultuur. In de filosofie van professional governance staat de professional centraal: er is aandacht voor zijn drijfveren en idealen, voor de mens achter de professional, en voor werkprocessen. Open de publicatie 

dinsdag 4 oktober 2016

Wereldgericht onderwijs: vorming tot volwassenheid

Afbeeldingsresultaat voor wij.lerenBetoog van Gert Biesta over kernideeën die belangrijk zijn bij wereldgericht onderwijs. Waar moet de school staan als het over goed onderwijs gaat? Waar gaat het om bij de vorming tot volwassenheid? Lees verder 

Begeleidingsvaardigheden helpen bij efficient leren in leernetwerken

Afbeeldingsresultaat voor open universiteitSteeds meer mensen gebruiken online leernetwerken om zich verder te ontwikkelen. Maar vooral bij complexe taken zijn leernetwerken onvoldoende in staat om kennisdeling efficiënt te organiseren. Onderzoekster Ya-Ping Hsiao ontdekte dat deelnemers met onderwijsgerelateerde vragen efficiënter leren als ze in contact worden gebracht met deelnemers met goede begeleidingsvaardigheden. Die geven betere feedback en motiveren de vragensteller meer dan deelnemers met alleen veel inhoudelijke kennis. Ya-Ping Hsiao promoveert op vrijdag 23 september 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: 'Peer support to facilitate knowledge sharing on complex tasks'. Lees meer

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk

Afbeeldingsresultaat voor open universiteitOnderzoekers van het Welten-instituut hebben in kaart gebracht hoe de professionele ontwikkeling van docenten op het werk werkt. Die ontwikkeling blijkt te worden versterkt door het bieden van werkgerelateerde hulpbronnen. Ze maakten ook zichtbaar dat de professionele ontwikkeling van docenten bijdraagt aan flexibiliteit en competentieontwikkeling. Hun resultaten bevestigen de meerwaarde van professionele ontwikkeling op het werk ten opzichte van bijvoorbeeld het volgen van externe cursussen. Lees meer