woensdag 16 november 2016

Geef ict-bekwaamheid een belangrijkere plek in de gesprekkencyclus

Afbeeldingsresultaat voor kennisnetDigitalisering neemt óók in het onderwijs een hoge vlucht. Om de ict-bekwaamheid van leraren te vergroten, zouden scholen meer gericht moeten inzetten op scholing die aansluit op de dagelijkse onderwijspraktijk. Daar ligt een rol voor schoolbesturen, vindt Tessa van Zadelhoff, projectleider onderwijsinnovatie bij Stichting PRODAS. "Ict-bekwaamheid zou een belangrijkere plek moeten krijgen in de gesprekkencyclus". Lees het pleidooi van Tessa van Zadelhoff
Bron: Kennisnet, 14-11-2016

maandag 14 november 2016

Teach like a champion 2.0

Doug Lemov
Rotterdam : CED-Groep, 2016. - 368 p.; 24 cm
ISBN 9789058193384
Herziene en aangevulde uitgave van het boek van het boek Teach Like a Champion, met 49 didactische technieken. Deze versie is voorzien van nieuwe ideeën, inzichten en 62 technieken. De technieken zijn onderverdeeld in vier onderdelen: controleren van begrip, studiehouding, ratio en de vijf pijlers van de klascultuur. Antwoorden komen op vragen als: hoe leg je de lat hoog bij leerlingen?; hoe houd je de leerlingen bij de les? ; en hoe bouw je een goede klascultuur? Naast het boek zijn er bijbehorende videoclips die de technieken illustreren.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 26110-LEMO

vrijdag 11 november 2016

Quickscan leerlingendaling PO en VO - Schoolbesturen, gemeenten, provincies (Oberon)

Onderzoeksbureau Oberon heeft metingen gedaan bij schoolbesturen in het PO en VO, bij gemeentes en provincies. De metingen zijn uitgevoerd om te bepalen of een regio zich bewust is van de leerlingendaling en/of zich voorbereidt op de leerlingendaling en met welke partijen de regio eventueel overlegt en/of samenwerkt. Quickscan, Tabellenrapportage VO en Tabellenrapportage PO

vrijdag 4 november 2016

Toetsingskader voor ‘beproefde’ lesobservatie-instrumenten

Afbeeldingsresultaat voor Po raadDe PO-Raad heeft met de vakbonden in de CAO-PO 2014-2015 afgesproken om in te zetten op de professionalisering van leraren middels een beproefd lesobservatie-instrument. Om te controleren welke ontwikkelaars daadwerkelijk een gevalideerd instrument aanbieden, is er een nu een toetsingskader ontwikkeld.
Het helpt schoolbesturen en scholen bij het kiezen van een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in de organisatie.

Onderzoek hoe schoolleiders en leraren kunnen samenwerken aan vernieuwing

Afbeeldingsresultaat voor Combining forces WelteninstituutHet Welten-instituut heeft in samenwerking met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) een onderzocht hoe schoolleiders en leraren samenwerken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Hiervoor hebben de onderzoekers twee good practice scholen - waar in hoge mate sprake is van gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap - uitvoerig bestudeerd. Petra van Haren, voorzitter van de AVS heeft het onderzoeksrapport, getiteld 'Combining forces' aan staatssecretaris Dekker overhandigd. Dat meldt de Open Universiteit. Lees meer
Het rapport (40 p.) staat op SharePoint > Ontwikkelgroepen > Leidinggeven aan leren