woensdag 14 december 2016

Lesson study in het basisonderwijs

Afbeeldingsresultaat voor expertis onderwijsadviseursInformatie van Expertis Onderwijsadviseurs over lesson study met o.a. downloads als:

•flyer ‘Lesson Study, goed doordachte lessen met focus op leren’
•‘Gedifferentieerde instructie’
•‘Lesson Study evaluatievragen’
•‘Checklist onderzoekende houding leerkrachten’
•Klik hier voor meer informatie over het boek ‘Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs’.
Open de pagina over Lesson study van Expertis Onderwijsadviseurs

maandag 5 december 2016

De geliefde leraar [2016]

Veronica Weusten
gew. dr. - Nijmegen : Weusten en Hoornstra, 2016. - 46 : ill. ; 21 cm
1e dr. 2000
ISBN 9789080825635
In tien korte hoofdstukken vertelt de auteur welke vaardigheden een docent moet bezitten om een 'geliefde leraar' te worden. Een geliefde leraar heeft ontspannen orde in zijn klas, laat zien wie hij is, werkt permanent aan een goed contact met zijn leerlingen, is vriendelijk en beslist, lost conflicten niet op met machtsmiddelen, is boeiend omdat zijn leerstof op de ervaringen van zijn publiek is afgestemd, weet dat zijn persoonlijkheid het beste gereedschap is waarover hij beschikt, hanteert slechts één gedragsregel: wij gedragen ons fatsoenlijk, en is wel eens inconsequent, maar nooit onrechtvaardig. Die eigenschappen zijn te leren door allereerst te kijken naar de vaardigheden die al aanwezig zijn. Hiervoor zijn o.a. observatieschema's opgenomen. Daarnaast worden adviezen gegeven ten aanzien van deze persoonlijke eigenschappen, pedagogische en didactische houding en relatievorming tussen leerkracht en leerlingen, waarbij zaken als authenticiteit, openheid, veiligheid en empathie vooral de aandacht krijgen.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsgevende 16110-WEUS

Piek : hoe gewone mensen buitengewoon kunnen presteren

Anders K. Ericsson en Robert Pool
Houten ; Antwerpen : Unieboek ; Het Spectrum, 2016. – 335 p.
Vert. van: Peak. - [s.l.] : Houghton Mifflin Harcourt, 2016
Met noten
Met reg.
ISBN 9789000340644
Bewijsvoering, met behulp van enkele belangrijke onderzoeken, voor de rekbaarheid van ons lichaam en onze hersenen als ze op specifieke manieren worden getraind waardoor we buitengewone prestaties kunnen leveren. Bepalend is hoe je uren oefening besteedt. De auteur beschrijft hoe dit proces werkt en hoe je prestaties duurzaam kunt verbeteren. Hij neemt stelling tegen het idee van aangeboren talent.
Plek in kenniscentrum: Management 17630-ERIC

Move before you're ready : hoe je snel en continu verbetert

Simon van der Veer, Linde Peters
[s.l.] : Van Duuren Management, 2016. – 142 p.
ISBN 9789089653246
Beschrijving van een aanpak (met werkvormen en praktijkvoorbeelden) van hoe je de effectiviteit van veranderingen binnen organisaties aanzienlijk vergroot, door continu te verbeteren. Met een pleidooi om snel aan de slag gaan, in plaats van eerst een gedetailleerd plan uitstippelen. Uitproberen, testen, leren en weer verder beteren, met maximaal eigenaarschap bij de medewerkers en actieve betrokkenheid van de klant. Zo verklein je de faalkosten en weet je sneller wat wel en niet werkt.
Plek in kenniscentrum: Management 13130-VEER

Oplossingsgericht coachen

Afbeeldingsresultaat voor oplossingsgericht coachenInsoo Kim Berg en Peter Szabó
Zaltbommel : Thema, 2010. – 152 p.
Met lit. opg.
Oorspr. titel: Brief coaching for lasting solutions. - New York : Norton & Company, 2005
ISBN 9789058718174
Introductie van de oplossingsgerichte benadering van coaching. Centraal staat het coachingsgesprek: hoe kun je een gesprek zo voeren dat het de cliënt in een korte tijd het meeste oplevert. Eerst wordt het concept 'oplossingsgericht coachen' beschreven. Vervolgens worden taalstrategieën en nuttige gereedschappen gepresenteerd die bij een eerste sessie ingezet kunnen worden. Dan volgt informatie over de tweede helft van de eerste bijeenkomst (afronding sessie en samenvatting). Er worden suggesties gegeven voor creatieve experimenten die kunnen helpen bij het verwezenlijken van de doelen van de cliënt en komt aan de orde wat er tijdens de volgende sessies gebeurt. Ook worden oplossingen aangedragen voor het geval er geen vooruitgang wordt geboekt. Vervolgens staan de moeilijke situaties waar een coach mee te maken kan krijgen centraal. En als laatste worden onderwerpen en kwesties behandeld die in een coachingstraject minder vaak voorkomen, maar die net zo belangrijk zijn, zoals crises, noodgevallen en tegenslagen.
Plek in kenniscentrum: Coaching 13430-BERG

Lesson study : een praktische gids voor het onderwijs

Siebrich de Vries, Nellie Verhoef, Sui Lin Goei
Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2016. – 140 p.
ISBN 9789044134049
Lesson Study is een werkwijze waarbij docenten in teamverband een cyclus doorlopen om het leren van leerlingen te verbeteren. De cyclus bestaat uit de volgende stappen: -Oriënteren en doelen stellen. -Ontwerpen van de onderzoeksles met een didactiek om alle leerlingen te bereiken. -Geven van de eerste onderzoeksles. -Nabespreken van de eerste onderzoeksles. -Herzien en nogmaals geven van de onderzoeksles. -Reflecteren en delen van resultaten. De kern van het boek is een draaiboek met ondersteunend materiaal om Lesson Study uit te voeren. Daarnaast bevat het een inleiding met achtergronden over Lesson Study, en aparte hoofdstukken over het leiden en begeleiden van Lesson Study, de onderwijscontexten met praktijkvoorbeelden waarin Lesson Study toegepast kan worden en hoe Lesson Study verduurzaamd kan worden. Het boek wordt ondersteund door een website.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 16220-VRIE

Professionalisering – collegiaal leren

Afbeeldingsresultaat voor omjsHet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht onlangs twee filmpjes uit die het nut en de noodzaak van collegiaal leren laten zien. Deze filmpjes bieden handvatten om hierover de dialoog te voeren bij jou op school. In onderstaand artikel van Martine Creemers vind je informatie over het praktijkmodel collegiaal leren, uit Van eiland naar wijland (Heijmans en Creemers, 2013) en worden enkel vragen voorgesteld die je met collega’s kunt uitwerken en bespreken. Op zoek naar meer reflectieopdrachten en werkvormen voor teammomenten bekijk dan eens 5 minuten Leidinggeven.
Open het artikel 'Professionalisering - collegiaal leren' 

donderdag 1 december 2016

Sociologen over onderwijs : inzichten, praktijken en kritieken

Bram Eidhof, Mieke van Houtte en Marc Vermeulen
Apeldoorn : Garant, 2016. - 391 p.
ISBN 9789044134490
Sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven. De inzichten zijn goed bruikbaar in de analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor gesteld ziet.
Prijs: € 36,90