donderdag 5 januari 2017

Hoe komen we van deze rotonde? : over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling

Erna Reiken, Sigrid Loenen
Huizen : Pica, 2016. – 136 p.. – (Leiderschap in de onderwijspraktijk)
ISBN 9789491806834
Centraal in het boek staat het benutten van creatief en probleemoplossend denken, om ruimte te maken voor eigen onderwijsontwikkeling. Het boek is geschikt voor leidinggevenden in het onderwijs. In het eerste deel van dit boek worden de omgeving en randvoorwaarden waarin de ontwikkeling plaatsvindt besproken. In deel twee kan zelf gewerkt worden aan het doorlopen van de vier fases die nodig zijn om met gebruik van creatieve denkkracht te komen van een groots verlangen naar acties met impact. Het gaat hierbij om het nemen van een bewust besluit waarbij de voor de hand liggende mogelijkheden (voorlopig) opzij worden gelegd, om op zoek te gaan naar mogelijkheden die buiten het bekende liggen. Weg van de rotonde, dus. Het is nieuw, zelfs spannend, maar altijd met hetzelfde doel: ontdekken, groeien en leren om tot optimaal onderwijs te komen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 26110-REIK

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen