woensdag 25 januari 2017

Leren door te doen : directeuren doorgronden hun leiderschap via Learning Center

Susan de Boer
In: Kader primair. - g. 22 (2016-2017), nr. 4 (december 2016); p. 22-25
De directeuren van de Sint Josephscholen in Nijmegen hebben deelgenomen aan een door de stichting zelf geïnitieerd Learning Center. Dit is een vorm van assessment waarin directeuren reflecteren op het leiderschap en leren door te doen. Het assessment is gebaseerd op twee pijlers: het leren door doen en het visiegerichte perspectief. De directeur reflecteert aan de hand van vragen vanuit het bestuur op de huidige uitwerking van het schooljaarplan. Voor de stichting is het belangrijk dat het strategisch beleidsplan leidraad blijft. Open het artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen