woensdag 25 januari 2017

Leren in de 21e eeuw : over leren in de 21e eeuw en 21st century skills in het onderwijs

Henk Lamers, Frank van den Oetelaar
Groningen : BoekTweePuntNul, 2017
ISBN 9789082226942 Dit boek wil een inspiratieboek zijn voor onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. In en rond het onderwijs wordt veel en vaak gediscussieerd over toekomstbestendig onderwijs eruit ziet. Hoe kan een prikkelende en uitdagende leeromgeving ontwikkeld worden waarin leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor betekenisvol leren, eigen talenten en het ontwikkelen van vaardigheden? In het boek wordt in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op vragen als: De kennissamenleving, waar hebben we het over?; Onderwijs en leren in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit?; Wat zijn 21st century skills?; De weg er naar toe, hoe kom je daar? Het boek bevat achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en leerarrangementen waarmee leraren direct in de eigen praktijk aan de slag kunnen. Ook geven tien experts in interviews hun zienswijze op het onderwijs in de 21e eeuw.
Boek is in bestelling

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen