vrijdag 17 februari 2017

Fuseren is topsport

Theo van Iperen
2e dr. – Amsterdam : Mediawerf, 2013. – 183 p.
ISBN 9789081091480
Uiteenzetting van een concrete aanpak van het fusieproces in de verschillende fasen. Hoe komen we tot een intentieverklaring die op draagvlak kan rekenen en de basis legt voor succes? Wat er moet gebeuren om de volgende stap te zetten: het daadwerkelijk fuseren. Hoe voorkomen we dat het tempo verloren gaat en de fusie al mislukt is voordat die is aangegaan? En dan de integratie zelf, hoe regelen we dat en welke aanpak is effectief? Het boek is geschreven voor directeuren, bestuurders en toezichthouders die bij fusies betrokken zijn. Het geeft duidelijke antwoorden op basis van proven practices. Met voorbeelden, checklists, formats en instrumenten.
Plek in kenniscentrum: Management 19120-IPER

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen