vrijdag 31 maart 2017

De zachte kant van governance : tien principes van goed onderwijsbestuur

Harm Klifman, Jos van Elderen
Amsterdam : B&T, 2016. – 68 p.
ISBN 9789082155730
Veel onderwijsaanbieders weten hoe de wettelijke vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch het beste geregeld kan worden. Echter ervaren de bestuurders en raden van toezicht vaak nog moeite met het vertonen van passend gedrag hierbij. Er wordt vooral ingegaan op de menselijke maat in de zorg voor onderwijskwaliteit. Onderscheidende begrippen zijn hierbij belangrijk, deze creëren een gemeenschappelijke werkelijkheid: gedeelde waarden, de missie en visie. Hiermee kunnen de functies van een bestuur of raad van toezicht zo benoemd worden dat deze duidelijkheid en overzicht geven en helpen bij het gestructureerd uitoefenen van de bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze principes dienen te worden omgezet in concrete situaties.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19110-KLIF

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen