donderdag 13 april 2017

Doeltreffend schoolbeleid : praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen

Jan Vanhoof & Peter Van Petegem
Leuven : ACCO, 2017. – 240 p.
Met lit.opg.
Herwerking/update van: Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid
ISBN 9789463440288
Scholen krijgen steeds meer autonomie om vorm te geven aan hun beleid. Positief is dat daardoor rekening kan worden gehouden met de lokale context. Tegelijk stelt dit de school ook wel voor uitdagingen en wordt er een beroep gedaan op het beleidsvoerend vermogen van de scholen. De auteurs presenteren acht ‘dragers’ van beleidsvoerend vermogen die van doorslaggevend belang zijn voor het realiseren van een geslaagd schoolbeleid: doeltreffende communicatie, ondersteunende professionele en persoonlijke relaties, gedeeld leiderschap, gezamenlijke doelgerichtheid, responsief vermogen, innovatievermogen, een geïntegreerd beleid en reflectief vermogen. Aan de hand van reflectie-oefeningen kan nagegaan worden in welke mate een bepaalde ‘drager’ aanwezig is op de eigen school. Daarnaast worden aanknopingspunten geboden voor de realisatie van alle acht de dragers van beleidsvoerend vermogen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 23110-VANH

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen