donderdag 20 april 2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016

Woensdag 12 april verscheen voor de 200e keer de Staat van het Onderwijs. In dit jaarlijks verslag beschrijft de Onderwijsinspectie wat er goed gaat in het Nederlandse onderwijs, maar ook wat er beter kan. De hoofdboodschap dit jaar: er zijn te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. Internationaal gezien is Nederland zelfs koploper schoolverschillen, zo blijkt uit PISA-onderzoek. Daardoor missen we talent en kan het zo zijn dat een leerling naar de havo gaat, terwijl zijn even slimme vriendje die op een andere school heeft gezeten op het vwo instroomt. Leraren spelen hierin een belangrijke rol. Scholen met betere schoolprestaties hebben meer goede leraren die samenwerken in een hecht team en prestaties van leerlingen systematisch volgen. Ook de schoolleider kan met een duidelijke visie en door professionalisering van leraren te stimuleren een belangrijke bijdrage leveren.
Naast het verslag van de Inspectie kwamen er ook zeven andere staten uit. Leerlingen geven in hun Staat van de Leerling aan dat ze meer willen beleven en leren door te doen. In de Staat van de Schoolleider staan een aantal inspirerende interviews met schoolleiders van uiteenlopende scholen. Samen vormen de staten een mooi overzicht van recente trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Alle Staten zijn te downloaden op www.destaatvanhetonderwijs.nl.
Bron: Expertisecentrum Nederlands

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen