donderdag 11 mei 2017

Beter onderwijs? Zoek het uit! : 8 aanraders

Linda van den Bergh en Anje Ros
Dordrecht : Instondo, 2017. – 96 p.. – (TIBtools ; 19)
Met lit.opg.
ISBN 9789463170505
Bespreking van hoe de intern begeleider leerkrachten kan ondersteunen bij de ontwikkeling en versterking van een onderzoekende houding. Het boek gaat in op vragen als: Hoe kan deze onderzoekende houding gestimuleerd worden bij teamleden? Hoe kunnen ze begeleid worden om elkaar feedback te geven? Hoe kan gezorgd worden voor gesprekken met diepgang, waarin leerkrachten ook literatuur en (eigen) onderzoeksresultaten met elkaar bespreken? En hoe kan dit toegepast worden in de dingen die al gedaan worden, in plaats van iets nieuws op te starten? In steeds meer scholen nemen leerkrachten zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs. In de praktijk blijkt echter dat ze het moeilijk vinden om een goede focus te behouden en planmatig te werken. Een onderzoekende houding is noodzakelijk. Een onderzoekende houding betekent het planmatig en systematisch werken en het gebruik maken van allerlei gegevens en van literatuur en leren van en met collega’s.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 20310-BERG

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen